© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

The Rotary Foundation

http://www.rotary.nl/over/foundation/foundation-1.jpg

The Rotary Foundation (TRF) is een onafhankelijke, non-profit organisatie die Rotary helpt bij het vervullen van hun gezamenlijke missie. De Foundation wordt vaak genoemd in de top vijf van ’s werelds beste non-profit organisaties. TRF trekt jaarlijks zo’n 150 miljoen dollar uit om projecten wereldwijd te steunen.

VERDUBBELAAR

Elke Rotarian draagt op basis van vrijwilligheid per jaar een bedrag af aan The Rotary Foundation. Van elke euro die TRF uitgeeft, gaat 90 cent daadwerkelijk naar het project. Een bijzonder goede score, die vooral te danken is aan de vele vrijwilligers.

Rotaryclubs kunnen bij TRF een zogenaamde Grant aanvragen om extra geld voor hun internationale project te verkrijgen. Hiervoor zijn strikte criteria opgesteld.

PROGRAMMA’S

Een belangrijk humanitair project van TRF is ‘End Polio Now’. Met dit programma, gestart in 1985, wordt beoogd om de wereld poliovrij te verklaren.

The Rotary Foundation richt zich bovendien op jongeren en educatie, met onder meer onderwijsprogramma’s en beurzen voor studenten. Zo biedt zij Ambassadorial Scholarships (beurzen worden jaarlijks toegekend aan 1000 studenten om als ambassadeurs van goodwill te fungeren terwijl ze in het buitenland studeren) en Rotary World Peace Fellowships (voor studenten die hun ‘Master’s degree’ aan ‘Rotary Centers for International Studies’ willen behalen).

Voor uitgebreide informatie over The Rotary Foundation en haar programma's, kan men zich wenden tot de Districtscommissie Rotary Foundation (DRFC) in elk van de zeven districten in Nederland.


© 2023 Rotary in Nederland.