© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Collecte voor de Nierstichting

Onze Rotaryclub kent een lange – sinds 1979 - en vruchtbare samenwerking met het lokale Comité collectanten voor de Nierstichting in Oegstgeest. Onze club bestond nog maar een paar jaar toen in 1978 onder de bezielende leiding van Ada Blanken de eerste huis-aan-huis-collecte voor de Nierstichting plaats vond in Oegstgeest. Maar er was nog geen collectecomité en het was op initiatief van de toenmalige voorzitter van Rotaryclub Oegstgeest e.o.– Adriaan de Haan - dat de club zich verbond aan dit goede doel. 

Sinds de oprichting van het collectecomité in 1979 heeft onze club het voorzitterschap ervan op zich genomen en dit is door de jaren heen door verschillende Rotarians vervuld. Maar anno 2023 is het nog steeds Ada Blanken die, samen met de iets later aangesloten Joke Ploem, de leiding heeft over de jaarlijks te organiseren huis-aan-huis-collecte. Dit doen zij met steun van de leden van het Comité, de vele vrijwilligers die huis-aan-huis collecteren en de leden van Rotaryclub Oegstgeest.

De jaarlijkse collecte voor de Nierstichting vindt altijd plaats in de derde week van september. De leden van Rotaryclub Oegstgeest ondersteunen in de organisatie door middel van het wegbrengen van de collectebussen een week voorafgaande aan de collecteweek, het doen van de straatcollecte op de laatste zaterdag en het helpen tellen van het geld bij inlevering van de bussen. Jaarlijks weet het Comité zo’n € 10.000,- op te halen voor de Nierstichting waarvan zo’n € 1500,- uit de straatcollecte afkomstig is. Het Comité Oegstgeest hoort qua opbrengst al jaren tot de beste comités  in het land, aldus de Nierstichting.  

Joke Ploum en Ada Blanken
Joke Ploum en Ada Blanken

© 2023 Rotary in Nederland.