© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Activiteiten en Projecten

ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

Rotaryclub Oegstgeest e.o. geeft op twee manieren invulling aan het dienstbaar zijn naar de samenleving. 

Huidige activiteiten en projecten:

De club organiseert activiteiten die geld genereren voor de financiering van projecten en er worden activiteiten georganiseerd waarbij de clubleden de handen uit de mouwen steken in kleinschalige “Doedagen”. Geld genererende projecten dicht bij huis zijn de collecte voor de Nierstichting en het Oegstgeester Dictee. 

In september organiseren leden van onze club de collecte van de Nierstichting in Oegstgeest. Niet alleen de collecte wordt voorbereid, maar er wordt ook daadwerkelijk aan de straatcollecte deelgenomen. 

Het Oegstgeester Dictee (www.hetoegstgeesterdictee.nl) is vanaf het begin (2014) betrokken bij de VoorleesExpress van de Bollenstreek. Sinds 2016 wordt het Oegstgeester Dictee tijdens de Kinderboekenweek (begin oktober) gehouden. Het is een activiteit, die door veel leden van de club gedragen wordt, gezien het grote aantal helpers op de dag van het dictee. Net als voorgaande jaren worden de ingezamelde gelden van de deelnemers aan het dictee en de gelden van de sponsoren gedoneerd aan de VoorleesExpress Bollenstreek ter ondersteuning van de strijd tegen de laaggeletterdheid.

Op 3 oktober worden in Innercityverband bejaarden, die niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de 3 oktober festiviteiten uitgebreid gefêteerd, door ze o.a. hutspot en toastjes met haring voor te schotelen. Daarna wordt ze de mogelijkheid geboden om de historische optocht te bekijken. 

Voormalige activiteiten en projecten:

Gedurende tien jaar heeft onze club in samenwerking met de Warmondse ondernemersvereniging een “straatgolftoernooi” georganiseerd in Warmond. Het toernooi speelde zich af op de landerijen in en rond Warmond, maar ook in particuliere tuinen. De deelnemers verplaatsten zich per boot en per paardentram van de ene naar de volgende hole. Netto bracht dit toernooi jaarlijks circa € 14.000,- op. Door samenwerking met Niet Gouvernementele Organisaties, andere Rotaryclubs en de Rotary Foundation kon dat bedrag vele malen vermenigvuldigd worden ten behoeve van de financiering van bijzondere projecten.

Het belangrijkste project was de bouw van een polikliniek in Nasewa (Kenia). Rotary Doctors had gemeld dat een medische voorziening in die regio noodzakelijk was en dankzij de tomeloze inzet van ons lid Cor van de Water (arts) is deze kliniek in de periode 2002 – 2010 gerealiseerd. De kliniek draait nu onder verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten.

Een ander project op afstand is de bouw van een school in Arusha. Samen met Rotaryclub Noordwijk heeft onze club bijgedragen aan de bouw van een school voor basisonderwijs. Dit project is nog steeds zeer succesvol.

Een eenmalige donatie werd gedaan aan het Vrouwencentrum P3W, met vormingscentra op 3 verschillende plaatsen in Papoea.

Toen in 2010 een aardbeving enorme schade aanrichtte op Haïti heeft onze club een shelterbox gedoneerd. Een fantastisch middel om slachtoffers snel en direct te helpen.

Tot de meer dichtbij gelegen projecten rekent onze club de financiering van (een deel) van de bus voor ouderen en minder validen in Rijnsburg in 2008. Ook werd de aanschaf van rolstoelen voor het Rijnlands Revalidatie Centrum gefinancierd. Hiermee kunnen gehandicapten oefenen voor zij dergelijke rolstoelen thuis gaan gebruiken.

Onze leden namen ook deel aan de UNICEF-loop die in 2014 voor het laatst werd georganiseerd door een aantal Rotaryclubs in de Leidse regio voor leerlingen van basisscholen.


© 2023 Rotary in Nederland.