© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI-gecertificeerde Stichting

De naam van de ANBI stichting is:

STICHTING COMMUNITY ROTARY HOEKSCHE WAARD

Het RISN nummer is:

853643829 ( kvk nummer 59786272 )

Het post- of bezoekadres van de stichting is:

Numansgors 128, 3281 HA Numansdorp

De doelstelling van de stichting is :

de bevordering van de dienstbaarheid van de burger aan de gemeenschap en aan de medeburgers en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, doch zodanig dat daarmee wordt voldaan aan de vereisten die thans worden gesteld aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 6:33 van de Wet inkomstenbelasting 2001, juncto artikel 41a, 41b, 41c en 41d van het Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:

Deze stichting zal zoveel als mogelijk is fondsen werven waarvan de aanwending alleen zal plaatsvinden ten behoeve van het ledigen van kleine en grote noden. Zowel in de regio waar deze stichting is gevestigd, alsook aan landelijke goede doelen en/ of in het buitenland. Alles overeenkomstig de hierboven beschreven doelstelling. Voor de realisering van deze doelstelling zal vooral gebruik worden gemaakt van de inzet van de leden van de Rotaryclub Hoeksche Waard.

Het bestuur van deze stichting bestaat uit de volgende leden:

-

M.B.J.M. Evers voorzitter

-

M.E. Overbeeke secretaris

-

L.C. van As penningmeester

-

M.H. van de Graaf lid

Het beloningsbeleid:

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.