© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Inclusieve Speeltuin

INCLUSIEVE SPEELTUIN

Kom in actie voor een speeltuin in Zeist waar iedereen kan spelen!

Dit jaar staat de Avondvierdaagse van Zeist in het teken van een goed doel; we willen met alle lopende kinderen geld inzamelen om een speeltuin in Zeist inclusief te maken. Zodanig dat alle kinderen in Zeist met en zonder beperking, de kans krijgen om samen buiten te spelen, te leren en sociaal te groeien. Dit betekent dat een speeltuin in Zeist wordt aangepast met speciale speeltoestellen en goed toegankelijk wordt voor iedereen.

De Avondvierdaagse hoopt dit jaar op extra veel deelnemers die meelopen, zich laten sponsoren en daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan iedereen die wil spelen in Zeist.

Afbeelding met kleding, persoon, buitenshuis, Menselijk gezicht

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met buitenshuis, boom, tekst, mascotte

Automatisch gegenereerde beschrijving

STAP VOOR STAP, IEDER KIND NAAR DE SPEELTUIN

Maak Maatschappelijke Impact: Doneer voor een Inclusieve Speeltuin in Zeist!

Speeltuinen zijn van levensbelang voor een inclusieve samenleving. Ook in Zeist zijn er kinderen met een handicap, die nu helaas in ontoegankelijke speeltuinen vooral meekijken, in plaats van kunnen meespelen. Dit kan anders!

 

Een inclusieve speeltuin is belangrijk voor Zeist:

1.

Inclusie is belangrijk; het biedt alle kinderen de mogelijkheid om samen te spelen.

2.

Door kinderen uit te nodigen buiten te spelen, wordt een gezonde levensstijl gestimuleerd.

3.

Een plek waar kinderen en ouders samen kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten.

4.

We zetten ons allemaal in voor gelijke kansen voor elk kind in Zeist.

 

Speeltuin Kindervreugd te Zeist is hard op weg om een inclusieve duurzame speeltuin te worden. Met ondersteuning vanuit de Gemeente Zeist en het SamenSpeelFonds ligt het plan klaar om de speeltuin aan te passen met speciale speeltoestellen, duurzame inrichting en goede toegankelijkheid voor iedereen.

 

Het doel is simpel maar krachtig: een speeltuin creëren waar iedereen kan spelen & sociaal kan groeien, ongeacht hun achtergrond of beperking.

§

Toon uw betrokkenheid bij inclusie en diversiteit.

§

Versterk uw bedrijfsimago als maatschappelijk verantwoorde organisatie.

§

Bouw aan een sterkere band met de lokale gemeenschap.

§

Investeer in de toekomst van de jeugd en bevorder gezondheid en geluk.

Laten we samenwerken om een speeltuin te creëren waarin alle kinderen zich welkom voelen en waarin we de kracht van inclusie demonstreren. Uw steun maakt een wereld van verschil.

HELP DE ANDER STRALEN

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving