© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Internationaal

Internationale projecten

In 2021-2022 steunen wij als Rotary Club OpSeyst de navolgende internationale projecten:

De Waterondernemer in Benin

Waarom juist de Water Ondernemer? Watercommissaris Chris Engelsman legt uit: 'Water en sanitatie is één van de onderwerpen die door Rotary International worden aangepakt. Wereldwijd worden Rotary clubs gestimuleerd zich hiervoor in te zetten. Wij hebben ons als Rotary Op Seyst verbonden aan De Water Ondernemer omdat:

De focus op het bouwen van gezonde ondernemingen is een waarborg voor continuïteit

Het pre-pay betaalsysteem voorkomt fraude en zorgt voor transparante financiële verantwoording

Royal Eijkelkamp staat borg voor uitstekende kwaliteit van de te bouwen systemen

Werkgelegenheid voor 40 jonge professionals

Gerenommeerde lokale partners zoals Le Pont Foundation en Institute National d’Eau Benin bieden het noodzakelijke sociale en politieke draagvlak

Investeringsfonds zorgt voor doorgaande uitbreiding van het programma

WASH for Schools Arusha, Tanzania

Vanaf de start is ROS één van de belangrijke partijen die het WASH for Schools project in Arusha van ons Rotary district ondersteunen met kennis en geld. Half maart 2022 zijn de eerste 14 scholen gereed. Daarna gaat de bouw van de volgende 10 scholen van start. Door het grote succes van de fondsenwerving (er doen al 13 Rotaryclubs uit Nederland en Tanzania mee) is het project gegroeid van 22 naar 25 en misschien zelfs 26 scholen. Daarmee worden meer dan 40.000 leerlingen voorzien van water, toiletten, wasbakken voor handen wassen en voorlichting over hygiëne. Het effect op betere gezondheid, minder schoolverzuim, vooral onder meisjes is na ingebruikname van de nieuwe voorzieningen direct zichtbaar.