© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Internationale Projecten

Internationale projecten

In 2019-2020 steunen wij als Rotary Club OpSeyst het navolgende internationale project:

De Waterondernemer in Benin

Waarom juist de Water Ondernemer? Watercommissaris Chris Engelsman legt uit: 'Water en sanitatie is één van de onderwerpen die door Rotary International worden aangepakt. Wereldwijd worden Rotary clubs gestimuleerd zich hiervoor in te zetten. Wij hebben ons als Rotary Op Seyst verbonden aan De Water Ondernemer omdat:

De focus op het bouwen van gezonde ondernemingen is een waarborg voor continuïteit

Het pre-pay betaalsysteem voorkomt fraude en zorgt voor transparante financiële verantwoording

Royal Eijkelkamp staat borg voor uitstekende kwaliteit van de te bouwen systemen

Werkgelegenheid voor 40 jonge professionals

Gerenommeerde lokale partners zoals Le Pont Foundation en Institute National d’Eau Benin bieden het noodzakelijke sociale en politieke draagvlak

Investeringsfonds zorgt voor doorgaande uitbreiding van het programma

'We gaan ervan uit dat we een mooi bedrag ophalen tijdens het Autunno concert zodat we De Water Ondernemer een flinke steun in de rug kunnen bezorgen.'

In het menu aan de rechterzijde kun je gedurende het jaar meer achtergrond informatie hierover vinden, en is tevens te zien welke projecten wij eerder hebben gesteund.