© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Terugblik Benefietdiner 2024

Samenwerken aan kansengelijkheid voor de jeugd

Op donderdagavond 11 april kwamen ruim 100 ondernemers en andere maatschappelijk betrokkenen samen om geld bijeen te brengen tijdens een benefietdiner bij de Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen. De avond werd georganiseerd door Rotary Vlaardingen 80 en stond in het teken van een project dat kansengelijkheid voor de MBO-jeugd in de regio moet vergroten. Het diner werd georganiseerd in samenwerking met de FIA en SOCOCO, een Rotterdams maatschappelijk koffiebedrijf. Gastspreker Marco Pastors (directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid) was uitgenodigd om te vertellen over de lessen en successen binnen het programma in Rotterdam. Hij ging onder andere in op de zogenaamde AanDeBak-garantie, een initiatief van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en onderdeel van het Gaan voor een baan! programma dat vanaf groep 6 tot uitstroom naar arbeidsmarkt wordt aangeboden aan leerlingen via de scholen op Zuid. Naar voorbeeld van dit programma worden nu diverse programma’s in de Waterweg uitgerold. Na een rondleiding door het gebouw kon het publiek tijdens het diner bieden op veilingkavels ingebracht door diverse Rotaryleden.   

1 / 11

Meer foto's op ons flickr account. 

Toekomstperspectief: baankansen voor starters op VMBO of MBO-niveau
Uit onderzoek blijkt dat circa 20% (landelijk ruim 8%) van de jeugd in de regio opgroeit in armoede. Ook de jeugdwerkloosheid is hoger dan in de rest van het land. Harm Borgers, Rotarylid en projectleider Benefietdiner: “In de praktijk blijkt dat veel praktisch georiënteerde kinderen kiezen voor een VMBO of MBO-opleiding zonder baanperspectief, simpelweg omdat ze de weg naar de opleidingen met grotere slagingskansen niet vinden. De ouders bezoeken de open dagen niet of ze kunnen niet meekomen met de klas omdat ze bijvoorbeeld geen fiets hebben. Dit terwijl de regio diverse mooie projecten kent waarbij jongeren opgeleid worden door ondernemersinitiatieven die soms zelfs met ‘aandebakgaranties’ werken. Denk hierbij aan zorg, voedingsverwerking en techniek, stuk voor stuk sectoren waar de komende decennia de baankansen liggen met name voor starters op VMBO of MBO-niveau. Omdat wij als Rotaryclub een speciale focus op de jeugd hebben en we nadrukkelijk verbinding zoeken met bestaande initiatieven, starten we een project dat aansluit op het project van de Riverboard ‘Gaan voor een baan’. In samenwerking met het Future Food Field Lab van de Food Innovation Academy (FIA) en de Zorg Innovatie Academie (ZIA) gaan we ouders actief de weg wijzen naar opleidingen met een goede kans op een baan. Dit gebeurt in verbinding met de gemeente en andere maatschappelijke organisaties. De beide academies (FIA en ZIA) gaan zorgen voor workshops voor het primair onderwijs. Ook leveren ze als het nodig is fietsen aan de kinderen en zorgen voor goede apparatuur om mee te leren en werken." Borgers besluit: “Ik ben heel blij met de opbrengst van deze eerste editie van het diner. Samen met deze ondernemers leveren we een bijdrage aan het verkleinen van de kansenongelijkheid in Vlaardingen. Ik kijk uit naar het vervolg!".

Een regio in beweging
Het benefietdiner was niet het enige event op 11 april. Diverse maatschappelijke initiatieven organiseerden hun evenement. Bijeenkomsten met samen ruim 300 gasten met passie voor kansen voor naasten. Zo vierde de YETS foundation in het Delta Hotel haar 10-jarig jubileum. YETS staat voor Youth Empowerment Through Sports en is een sportieve interventie om jongeren met problemen zelfredzaam te maken en maatschappelijke uitval te voorkomen. Zij keken samen naar mogelijkheden hoe die eerste 10 jaar, de basis kunnen zijn voor nog meer jaren YETS met nog meer impact. Ook organiseerde het Sociaal Economisch Netwerk MVS haar voorjaarsevent over inclusief ondernemen, gehost door Bidfood in Schiedam. Allemaal initiatieven die in de gemeenschap zijn ontstaan en gericht zijn op het creëren van kansen voor mensen die dit het hardst nodig hebben en die benadrukken dat ondernemers/werkgevers van onschatbare waarde zijn.