• Ruim 2700 artikelen voor voedselbank Voorschoten
  • Felicitaties Maurisgroep
  • Drielandenontmoeting 2019
  • Bezoek aan Griffioen Wassenaar
  • Bezichtiging siroopwafelfabriek Gouda
  • IQ quiz 2019
  • Spooktocht Mauritsgroep
  • Voorzitter en inkomend voorzitter
  • Rotary helpt Mauritsgroep
Welkom bij Rotary Club Voorschoten-Leidschendam

Karakteristiek van de club

Inzamelingen voor Voedselbanken (Voorschoten of Leidschendam), vakanties voor kansarme jongeren, hulp aan oudere werkzoekenden of aan Scouting Mauritsgroep (voor kinderen met een lichamelijke beperking). Zomaar een greep uit een flink aantal projecten waarvoor de leden van Rotary Club Voorschoten-Leidschendam zich inzetten.

Onze clubbijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur in restaurant De Gouden Leeuw te Voorschoten. Het programma begint met een borrel, gevolgd door een eenvoudige maaltijd en bespreking van wat huishoudelijke zaken. De laatste drie kwartier is er een spreker – uit eigen geledingen dan wel een gastspreker, met interessante presentaties over uiteenlopende onderwerpen. Een aantal keer per jaar is er geen bijeenkomst of komt de club elders bij elkaar – zie ook het programma in de kolom rechts.

Vriendschap en de wil om iets voor de gemeenschap te doen vormen de basis van het Rotarylidmaatschap. De regelmatige clubbijeenkomsten en de samenwerking in projecten zorgen voor hechte banden. Ook gezinsleden worden actief bij het programma betrokken. Zo nemen veel partners en kinderen deel aan de ontmoetingen met onze vriendenclubs Iserlohn (Duitsland) en Grays Thurrock (Engeland).

De Rotaryclub werd opgericht in 1952 en heeft op dit moment 41 leden. Nieuwe Rotarians (m/v) zijn van harte welkom.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het beslist niet nodig om een bepaald minimum aantal keer aanwezig te zijn op de wekelijkse bijeenkomsten (vroeger was dat trouwens wel het geval). We vinden de kwaliteit van de inbreng en de initiatieven van de individuele leden veel belangrijker dan hoe vaak men aanwezig is.

Heeft u vragen of wilt u een paar bijeenkomsten bijwonen? Neem gerust contact met ons op. We kijken ernaar uit u te ontmoeten.

Programma

  • Tot en met 15 augustus zijn wij met zomerreces.