Welkom bij RC Voorschoten-Leidschendam

Karakteristiek van de club

Inzamelingen voor Voedselbank Voorschoten, vakanties voor kansarme jongeren en hulp aan oudere werkzoekenden. Zomaar wat projecten waarvoor leden van Rotary Club Voorschoten-Leidschendam zich de afgelopen jaren inzetten.


Onze clubbijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur in restaurant De Gouden Leeuw te Voorschoten. Het programma begint met een borrel, gevolgd door een eenvoudige maaltijd en bespreking van wat huishoudelijke zaken. Het laatste halfuur is er meestal een spreker – uit eigen geledingen dan wel een gastspreker. Een aantal keren per jaar is er  geen bijeenkomst of komt de club elders bij elkaar – zie het programma.


Vriendschap en de wil om iets voor de gemeenschap te doen vormen de basis van het Rotarylidmaatschap. De regelmatige clubbijeenkomsten en de samenwerking in projecten zorgen voor hechte banden. Ook gezinsleden worden actief bij het programma betrokken. Zo nemen veel partners en kinderen deel aan de ontmoetingen met onze vriendenclubs Grays Thurrock (Engeland) en Iserlohn (Duitsland).


De Rotaryclub werd opgericht in 1952 en heeft op dit moment 32 leden. Nieuwe Rotarians (m/v) zijn van harte welkom. Hebt u een vraag of wilt u enkele bijeenkomsten bijwonen? Neem gerust contact met ons op. We kijken ernaar uit u te ontmoeten.


 

Programma

  • 12-12 Eric Boer, Amsterdam center of Entrepreneurschip
  • 20-12 Kerstverhaal
  • 27-12 reces
  • 2-1 reces

  •