© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary-abc

Tulpenbollen op de rotonde voor het gemeentehuis

Rotary-abc

De geschiedenis van Rotary Club Voorschoten-Leidschendam gaat terug tot 1952. Rotary International dateert zelfs van 1905. In zo’n periode ontstaan unieke tradities en bijzondere termen. We zetten ze op een rijtje.

Attendance

Attendance ofwel aanwezigheid staat voor de tijd die je als betrokken lid graag aan Rotary besteedt. Denk aan het twee tot vier keer per maand bezoeken van de clubbijeenkomsten, het vervullen van een functie in het bestuur of een commissie en het deelnemen aan activiteiten.

Avenues of Service

Elke Rotaryclub kent vijf Avenues of Service. Aan alle vijf besteden we door het jaar heen aandacht met bijeenkomsten en activiteiten:

·

Club Service – de club versterken

·

Vocational Service – leden stimuleren om integer te handelen

·

Community Service – ons inzetten voor het algemeen belang

·

International Service – vrede en begrip voor elkaar bevorderen

·

Youth Service – jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling

Bel

Op dinsdagavond opent en sluit de voorzitter de bijeenkomst met een tik op de koperen bel, die we bij het eerste lustrum in 1957 als geschenk krijgen van onze sponsorclub Voorburg. Een sponsorclub is de Rotaryclub die helpt bij de oprichting van een nieuwe club.

Classificatie

Ieder nieuw lid krijgt een classificatie. Meestal is dat de branche waarin je werkt, bijvoorbeeld kinderopvang of chemische industrie. Soms is het de naam van je beroep, zoals octrooigemachtigde of tekstschrijver.

Fireside

Tweemaal per jaar, in november en maart, organiseren we firesides met partners. Meestal vindt een fireside plaats in het weekend bij een van de leden thuis, maar het kan bijvoorbeeld ook een wandeling, picknick of bioscoopbezoek zijn. Firesides doen de ontstaansgeschiedenis van Rotary eer aan: oorspronkelijk is er geen vaste vergaderlocatie, maar rouleren de kleinschalige bijeenkomsten over de kantoren van de leden.

Four-Way Test

In 1932 wordt Herbert Taylor, later president van Rotary International, gevraagd een bedrijf te leiden dat een faillissement nadert. Daarop bedenkt hij vier eenvoudige vragen, de zogeheten Four-Way Test. In 1943 neemt Rotary de succesvolle ethische code over. Bij alles wat we denken, zeggen of doen houden we deze vragen in het achterhoofd:

1.

Is het waar?

2.

Is het billijk voor alle betrokkenen?

3.

Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?

4.

Komt het alle betrokkenen ten goede?

Gardenside

Zesmaal per jaar organiseren we gardensides zonder partners, een variant op de traditionele firesides. Ieder lid is eenmaal per jaar aan de beurt om die voor circa zes leden te organiseren. De gardenside vindt plaats op dinsdag, in plaats van de gewone bijeenkomst. De organisator bedenkt de precieze invulling, net als bij de fireside.

Halbwegstreffen

In 1959 sluiten we vriendschap met de Duitse Rotaryclub Iserlohn. Sinds 1962 organiseren we elk najaar het Halbwegstreffen, een gezamenlijk dagje uit met leden en partners op een locatie vlak voor of vlak over de grens.

Hotelschild

Het hotelschild aan de gevel van een hotel of restaurant laat zien waar en wanneer de lokale Rotaryclub bijeenkomt. Het hotelschild van onze club verhuist in 2021 van De Gouden Leeuw naar het Wapen van Voorschoten. Rotaryleden zijn wereldwijd van harte welkom bij bijeenkomsten van andere clubs.

Mark of Excellence

Graveur en Rotarylid Montague Bear ontwerpt in 1905 het eerste Rotarylogo: een wagenwiel. In de jaren daarna evolueert het wagenwiel tot tandwiel en tot slot wordt een sleutelgat toegevoegd, zodat het wiel niet alleen ronddraait maar ook kracht kan overbrengen. Het logo staat bekend als the Mark of Excellence.

Paul Harris Fellow

De Paul Harris Fellow (PHF) is een onderscheiding voor een actief lid, genoemd naar de oprichter van Rotary International.

PETS

Het President-Elect Training Seminar (PETS) is in elk Rotaryjaar een verplicht nummer voor de nieuwe voorzitters die op 1 juli van start gaan.

Roll-call

Bij de installatie van een nieuw lid of bijvoorbeeld als we bezoek ontvangen van een andere Rotaryclub, houden we een roll-call. Alle leden gaan dan staan en noemen om de beurt hun naam en classificatie.

Rotaryjaar

Het Rotaryjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Rond die datum vindt de bestuurswissel plaats. De inkomend voorzitter wordt dan voorzitter, en de voorzitter wordt uitgaand voorzitter.

Rotaryspeld

Leden kunnen een kleine Rotaryspeld dragen, bijvoorbeeld op de revers van het jasje. Er bestaan ook varianten, zoals een naald en een hanger.

RYLA

De Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) staan voor een intensief weekend voor beginnende professionals van 21 tot 27 jaar die te maken krijgen met leiderschapsvraagstukken en cruciale keuzemomenten. Rotaryclubs sponsoren de deelname. Als tegenprestatie vragen we om op een clubavond over de ervaringen te vertellen.

Service above Self

Service above Self is het hoofdmotto van Rotary. Dit verwoordt als beste de filosofie van onbaatzuchtige inzet voor anderen. Het tweede motto is One Profits Most Who Serves Best. De precieze bewoording is in de loop de jaren aangepast, maar beide motto’s gaan al terug tot de beginjaren van onze wereldwijde organisatie.

Tripartite

In 1954 sluiten we vriendschap met de Engelse Rotaryclub Grays Thurrock. In 1959 volgt de Duitse Rotaryclub Iserlohn. Sindsdien organiseren we bij toerbeurt de Tripartite, een jaarlijkse drielandenontmoeting in Nederland, Engeland of Duitsland.

Vijfde dinsdag

Als een maand niet vier maar vijf dinsdagen telt, organiseert de commissie Club Service op de laatste dinsdag van de maand voor leden en partners een uitstapje met maaltijd.

Voorzittersketen

De voorzitter draagt een keten met vergulde clips, waarop de namen staan van oud-voorzitters. Bijna alle leden worden op enig moment voorzitter. Eens in de twee of vier jaar laten we bij een naaiatelier weer extra vergulde clips aan de voorzittersketen bevestigen.