© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Periodieke gift in geld

Vlag van de Belastingdienst

Periodieke gift in geld

Rotaryleden die minimaal vijf jaar lang een periodieke gift willen doen aan Stichting Community Service Voorschoten-Leidschendam, kunnen die aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Wil je van de mogelijkheid gebruikmaken? Download het formulier Periodieke gift in geld van de Belastingdienst. Vul je persoonlijke gegevens in tweevoud in: op het exemplaar voor de schenker en op dat voor de ontvanger. De penningmeester vult de gegevens van onze Rotaryclub in, waarna die het exemplaar voor de schenker aan je teruggeeft. Bewaar dat, want de Belastingdienst kan er bij een controle naar vragen.

Clausule

Als je wilt, kun je vastleggen dat de verplichting tot schenken vervalt bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, of als Community Service failliet gaat of de ANBI-status verliest. Dan blijven de schenkingen die je al deed aftrekbaar, terwijl je niet meer hoeft te blijven schenken. Op het formulier van de Belastingdienst is deze clausule niet opgenomen, maar je kunt hem met pen op beide exemplaren van de overeenkomst toevoegen.