© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wat kost dat?

Bijeenkomst op dinsdagavond in De Gouden Leeuw

Wat kost dat?

Lidmaatschap van Rotary brengt je vriendschap, uitbreiding van je netwerk en verrijking van je kennis. Maar je wilt ook weten wat het kost. Eigenlijk heb je dat zelf in de hand. Gemiddeld gaat het om zo’n 1000 euro per jaar.

De kosten van het Rotarylidmaatschap bestaan uit een aantal elementen. Onze penningmeester stuurt je tweemaal per jaar een rekening. Je kunt die ineens betalen of je betaalt maandelijks een voorschot van bijvoorbeeld 85 euro.

Vast deel contributie

Het vaste deel van de contributie van Rotary Club Voorschoten-Leidschendam bedraagt 205 euro per jaar. Daarmee dekken we de algemene kosten en de jaarlijkse bijdrage voor elk lid aan Rotary Nederland.

Variabel deel contributie

Het variabele deel van de contributie betreft de bijeenkomsten die je op dinsdagavond bijwoont. Per bijeenkomst betaal je 25 euro voor de vroege avond met maaltijd en 13,50 euro voor de late avond met borrelgarnituur. De meeste leden zijn twee of drie keer per maand aanwezig.

Borrel

Naar goed gebruik biedt iedere dinsdagavond een van de leden de borrel aan, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een verjaardag, een nieuwe baan of een geboorte. De kosten van deze borrel bedragen 65 euro.

Donatie Stichting Community Service

Je doneert ten minste 100 euro per jaar aan Stichting Community Service Voorschoten-Leidschendam. Je kunt de donatie voor minimaal vijf jaar vastleggen als Periodieke gift in geld, zodat die aftrekbaar wordt.

Bijdrage voor extra’s

De kosten voor activiteiten en uitstapjes waaraan je deelneemt komen bovenop de hiervoor genoemde kosten. Denk ook aan de aanschaf van een Rotarypet of Rotarypolo, een doos tulpenbollen voor End Polio Now of een jubileumboek.