© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Doctors Netherlands (RDN)

WAT DOET DE STICHTING ROTARY DOCTORS NETHERLANDS (RDN)

In 1994 werd vanuit de gezamenlijke Nederlandse Rotaryclubs de Rotary Doctors Bank opgericht, nu Rotary Doctors Nederland (RDN). Om medische hulp te verlenen in landen waar medische zorg absoluut tekort schiet. Sindsdien worden er jaarlijks ruim vijftig Nederlandse (tand)artsen en medisch specialisten uitgezonden naar diverse gebieden in Afrika. Deze vrijwilligers (die uitsluitend reiskosten vergoed krijgen) verlenen ter plaatse medische hulp en leiden lokale mensen op die na verloop van een aantal jaren het project kunnen overnemen.

De totale begroting van RDN bedraagt zo’n 200.000,-. Hiervan worden vooral medicijnen, verzekeringen, lokale medewerkers, reiskosten en scholing betaald. Alle medewerkers zijn vrijwilligers en de overhead is amper 5%. Rotary Doctors kan dit werk uitsluitend verrichten dankzij financiële ondersteuning door de Rotaryclubs. Daarnaast ontvangen wij giften en donaties van diverse fondsen en stichtingen. Helaas zijn de inkomsten de laatste jaren drastisch teruggelopen. Dat betekent dat we steeds moeilijker kunnen voldoen aan de groeiende hulpvraag. Vrijwilligers voor uitzending zijn er voldoende, maar geld voor hulp en medicijnen is er steeds minder... Vandaar onze oproep aan alle Rotaryclubs in Nederland om jaarlijks tien Euro per clublid over te maken aan Rotary Doctors Nederland. Want alleen dan kunnen we er voor zorgen dat de hulp die we twintig jaar geleden samen hebben opgezet, ook in de toekomst mogelijk blijft!