© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Uitnodiging Districtswerkdag 2012

Geachte Rotarian,

Het is mij een genoegen om u namens het gehele districtsteam uit te nodigen voor de districtswerkdag te Best op zaterdag 6 oktober a.s.. U ontvangt deze uitnodiging omdat een van de te behandelen thema’s aansluit bij uw clubfunctie dit jaar en/of omdat u 3 jaar of korter lid bent van een Rotaryclub.

De thema’s zullen behandeld worden in de vorm van workshops. In elke workshop komen een aantal interessante onderwerpen aan de orde; ook is er ruim de gelegenheid om met elkaar en de inleiders van gedachten te wisselen. De te behandelen thema’s zijn:

1: ‘New Generations Service’ (NGS = Jeugd).

aandacht voor: Rotary Youth Leadership Awards (RYLA), NGS-uitwisselingen,

STEP Family to Family en Handicamp.

2: ‘The Rotary Foundation’.

aandacht voor: Future Vision Plan achtergronden en voorbereiding op invoering FVP, Ambassadorial Scholarship en Peace Scholarship.

3: ‘PR en Internet’.

aandacht voor: PR-Grant 2012-13 (videoclips op internet),

Vernieuwde Website en Tips & Tricks eigen Website

4: ‘Inkomend Voorzitters’.

aandacht voor: Voorbereidingen 2013-14,

Kennismaken en uitwisseling van ideeën met Jan Hol DG2013-14

5: ‘Internationale Conventie 2013 in Lissabon, Shelterbox en Job-Rotary’

aandacht voor deze drie onderwerpen

6: ‘Water’

aandacht voor: Inleiding Waterproblematiek, Nakuru-project in Kenia,

Waterproject in Bandung Indonesië, ‘Wandelen voor Water’

Graag willen we op deze dag met u in gesprek raken opdat we elkaar kunnen informeren over wat er speelt op deze gebieden in de clubs, de regio’s, het district en internationaal. Wij hopen van u te vernemen welke ideeën er leven in de clubs. Uw komst en deelname aan de workshops is van belang, aangezien u de ‘linking pin’ bent tussen het district en de leden van uw Rotaryclub voor het betreffende thema. Als er in uw club een commissie actief is op dit gebied verzoek ik u vriendelijk deze uitnodiging aan de andere leden bekend te maken.

Van harte hopen wij u op zaterdag 6 oktober in Best te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten namens het gehele Districtsteam,

Carol Govers,

DG 1550