© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Lichtjesactie 2011

Stichting Medisch Operatie Team Vlissingen Ambon ontvangt opbrengst lichtjesactie Rotary Middelburg

IMG_2943.JPG

Op woensdag 21 maart 2012 ontving Bob Latuheru, voorzitter van Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon, een chèque ter waarde van €7,250 van de voorzitter van de Rotaryclub Middelburg, Johanneke de Vries Noorbergen. Zoals elk jaar hebben de leden van de Rotaryclub kerstboomlichtjes verkocht aan het winkelend publiek op de markt in Middelburg.

Stichting MOTVA

Het geld is bestemd voor de Stichting Medisch Operatieteam Vlissingen, één van de initiatieven van de Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon. Jaarlijks voert een Zeeuws medisch team, bestaande uit oogartsen, optometristen en verpleegkundigen, 600 gratis staaroperaties uit. De Molukse bevolking krijgt op relatief jonge leeftijd op grote schaal te kampen met staar. Het gezichtsvermogen vertroebelt en neemt hierdoor behoorlijk af. De klimatologische omstandigheden in het tropengebied zijn hier debet aan. De staaroperatie door het Zeeuws medisch team, bedoeld voor de allerarmsten, is voor de patiënt gratis, en wordt gefinancierd vanuit Zeeland.

In 2012 wordt gestart met de bouw van een oogkliniek op Ambon. Het werk van de cataractteams kan geleidelijk aan worden afgebouwd en door de mensen zelf worden overgenomen. Molukse artsen en verpleegkundigen worden opgeleid, zodat zij de staaroperaties uit kunnen voeren. Het project is een initiatief van de Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon (SSVA) en loopt nu vier jaar. Meer informatie vindt u op www.vlissingen-ambon.nl.