Nieuw jaar bijeenkomst met onze gouverneur

De leden van onze Club kwamen op 7 januari jl in Lisse (Horsman & Co, Bedrijf van René Vos)

met hun partners bijeen om elkaar ‘Gelukkig Nieuw Jaar’ te wensen. Zij waren zeer vereerd

met de aanwezigheid van Onno Koerten, hun gouverneur.

Na een welkomstwoord liet onze voorzitter, Paul ten Velden, de belangrijkste activiteiten van het

jaar de revue passeren. Hierover meer elders op onze website.

De gouverneur ‘moest zich beperken’ tot een korte toespraak met het accent op de essenties

van Rotary International. Met dank aan de gastheer besloot de voorzitter deze gezellige

bijeenkomst.