140225 RC Sassenheim helpt weeskinderen in Uganda

http://www.dutch-hope.nl/templates/rt_versatility4_j15/images/style2/logo.png

Cees Brouwer vertelt tijdens de clubbijeenkomst van 25 februari 2014 het een en ander vertelt over het ontstaan van Dutch Hope International.

De stichting HOPE is in 1988 opgericht door Dr. Jack van der Engh.

Jack vd Engh, Luitenant Kolonel Arts, was in Duitsland werkzaam als arts voor defensie. Later na zijn pensionering ( rond 1985) werd hij uitgezonden naar het buitenland. Voor de Lepra Stichting ging hij naar Uganda om als directeur een weeshuis te leiden, op voorwaarde dat er stromend water zou komen. Dit werd gerealiseerd via regenopvang en het slaan van een bron.

http://www.dutch-hope.nl/images/stories/adopteer_een_kind.jpg

In de tijd van burgeroorlog is het weeshuis drie keer overvallen. Na de derde keer is Dr vd Engh gevlucht richting de grens van Kenia. Hij kwam bij een ander weeshuis terecht en is daar een tijd werkzaam gebleven. Daarna is hij teruggekeerd naar Duitsland.

Later (rond 1990) heeft hij een kinderdorp gerealiseerd in Uganda.

Er wordt een Duitse en een Nederlandse stichting opgericht voor fondsen werving.

Hans Walenkamp is secretaris van de Nederlandse stichting en vertelt ons het vervolg.

In 1996 zag Dutch Hope International (DHI) het licht in Nederland, met als belangrijkste reden dat veel Nederlandse militairen naar huis terugkeerden en DHI aanvankelijk slechts optrad als betaaladres voor de bijdragen van Nederlandse militairen.

SHI, de Zwitserse tak van HOPE, is in 2004 opgericht en houdt het contact met Uganda sinds 2010 goed in stand. Vóór 2010 werd dit door HOPE verricht.

startp6

Het totaal aantal adoptiekinderen bedraagt ongeveer 300, waarvan 50 kinderen door de DHI worden beheerd. Onze Rotaryclub heeft 10 kinderen geadopteerd en maakt jaarlijks hiervoor 2160 euro over, dus 216 euro per kind.

http://www.dutch-hope.nl/images/stories/geef_een_gift.jpg

Elf kinderen zijn door leden of ex leden van onze club geadopteerd, dus van de ongeveer vijftig DHI kinderen zijn er direct of indirect ongeveer 20 via onze club bij een adoptie betrokken. Daar kunnen we trots op zijn!

Jaarlijks maakt DHI ongeveer 15.000 tot 17.000 euro over, bestaande uit adoptiegelden, giften en bijdragen uit ons studiefonds.

Praktisch het gehele bedrag dat bij ons binnenkomt, komt ten goede aan de kinderen, dus beter kan bijna niet. De kinderen blijven thuis of bij familie wonen en worden financieel ondersteund tot de leeftijd van 18 jaar.

Nu is er behoefte aan minimaal vier nieuwe sponsoren i.v.m. het wegvallen van sponsoren wegens overlijden, crisisperikelen of anderszins. Wie daar een goed idee, of eventueel zelf als sponsor wil optreden, vragen we contact op te nemen met Hans!

Voor meer informatie: http://www.dutch-hope.nl/