Finale school voor staatkinderen in Mumabi

Auteur Kees Brouwer (18 december 2014)

FINALE GG1125399 “Project Mumbai”

Na 3 1/2 jaar hard werken door drie Rotaryclubs, t.w.: Rotaryclub Sassenheim, Rotaryclub Bombay Mid Town en Rotaryclub Sint Pieters Leeuw in België zal het gezamenlijk project “Het bieden van een toekomst perspectief aan straatkinderen in Mumbai”, naar het zich laat aanzien medio Januari 2015 met succes formeel worden afgesloten.

In die 3 ½ jaar zijn: drie bestaande opvangcentra geheel gerenoveerd, is een nieuw opvangcentrum opgericht en ingericht, Een duizendtal kinderen worden dagelijks opgevangen, gevoed, en gekleed, Er worden eenvoudige opleidingen verzorgd voor die kinderen die dat willen, een groot aantal kinderen, vooral meisjes, wordt ook s’nachts opgevangen.

En dat alles door de goede samenwerking van met name Rotaryclub Bombay Mid Town met hun Innerwheel club en de plaatselijke Rotaract club, ,de beide andere bovengenoemde Rotaryclubs, de stichting Wereldkids van Luc Meys de initiator van het project in België, en last but not least de “Salaam Balak Trust” ,in 2010 de beste Indiase ontwikkelingsorganisatie, opgericht na de indringende film over de duizenden straatkinderen in Mumbai, gespeeld door de straatkinderen zelf.( Een film a la “Slum Dog Millionaire ”) De vrijwilligers van de Salaam Balak Trust zorgden voor de uitvoering van het project, de Rotaryclub Bombay Mid Town voor de opleidingen, monitoring en de betalingen. De Rotaryclubs SintPietersLeeuw en Sassenheim voor het initiatief en funding.

Nu het project wordt afgesloten mogen wij, de Rotaryclub Sassenheim, best trots zijn op het welslagen van dit waarlijk Internationale project.