Maandbrieven DG Jelle Houtsma

September 2020

 

4 Way Test Logo

Naast mijn bureau op mijn werk heb ik de tekst van de FourWay Test hangen. Af en toe kijk ik er wat langer naar.

Bij de dingen die we denken, zeggen of doen stellen we ons de volgende vier vragen:

·

Is het waar?

·

Is het billijk voor alle betrokkenen?

·

Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?

·

Komt het alle betrokkenen ten goede?

Ik realiseer me dat het in het dagelijks leven verduveld lastig is om de Four Way Test gewetensvol in de praktijk te brengen. Het bewustzijn over mijn handelen en mijn denken is een opgave op zich.

En toch, het nadenken over die vier vragen, het besef van die opgave, helpt me ongetwijfeld om mijn besluitvorming en mijn oordeelsvorming te toetsen. Ik heb zelfs soms het idee dat ik milder ben gaan oordelen dan enkele jaren geleden. Maar dat kan natuurlijk ook de leeftijd zijn….

26 september Rotary Rotaract Festival

Afbeelding met persoon, vrouw, computer, zitten

Automatisch gegenereerde beschrijvingHet Rotary Rotaract Festival van 26 september a.s. mag gewoon doorgaan. De vorige week afgekondigde extra maatregelen om corona het hoofd te bieden hebben gelukkig geen invloed op ons festival.

Vanzelfsprekend blijven we met z’n allen alert op het voorkomen van Covid-19.

Het Festival is voor de locatie in Haarlem volgeboekt! Maar het is zeker de moeite waard om online aan het programma mee te doen. Het hele programma vind je hier en hier kan je je aanmelden voor online deelname.

Natuurlijk worden de leden (ook de online deelnemers!) uitgenodigd om hun voorkeur uit te spreken voor diverse projecten tijdens de District Grant Competitie. De laatste twee uren van het festival gaan we onder het genot van een drankje en een pubquiz de kennis van Rotary testen.

Fietsen voor fietsen

De maand september staat bij Rotary in het teken van onderwijs en alfabetisering. Rotarians wereldwijd besteden dan op diverse wijze aandacht aan het onderwerp. In mijn werk heb ik dagelijks te maken met bezoekers en medewerkers die de Nederlandse taal niet goed beheersen, of die moeite hebben met lezen en schrijven.

Stichting Leergeld zet zich in voor onderwijskansen voor kinderen van gezinnen die om wat voor reden dan ook financieel krap zitten. Want goed onderwijs, goede taalvaardigheid vergroot de kans op een goede toekomst.

Rotary Club Amsterdam-West organiseerde op 1 september ‘Fietsen Voor Fietsen’. Met de fietstocht werd geld opgehaald voor die stichting Leergeld. Met dat geld kan stichting Leergeld 16 fietsen voor schoolgaande kinderen bekostigen.

Het werd een fietstocht langs Amsterdamse sociale woningbouw uit het begin van de 20e eeuw.Bijzonder aan deze fietstocht was ook dat de tocht coronaproof werd georganiseerd. De groepen fietsers bestonden steeds uit maximaal 6 deelnemers. Ik heb aan de fietstocht meegedaan. Veel gesprekken onderweg met de groepsgenoten. En me verbaasd over de pracht van de sociale woningbouw in Amsterdam-Noord.

Mijn complimenten gaan naar RC Amsterdam West voor de organisatie. Voor een impressie van de fietstocht kijk je even op de Facebook pagina van deze club.

Afrika Poliovrij

Ik wil in deze nieuwsbrief zeker ook even terug naar eind augustus. Want ineens was daar dat fantastische nieuws: Afrika is poliovrij! Als laatste land is het Nigeria gelukt om het wilde poliovirus te verslaan.

In het komende Rotary magazine schreef ik daar iets over. Hier alvast een stukje daaruit:

Nigeria mag zich nu poliovrij verklaren, als laatste land Afrika. Het kostte letterlijk bloed zweet en tranen. Want het noordoostelijke deel van Nigeria wordt geteisterd door de terreurorganisatie Boko Haram. Zij dwarsboomden jarenlang via geweld en desinformatie het vaccinatieprogramma. Hulpverleners die kinderen vaccineerden, moesten het in een aantal gevallen zelfs met hun leven bekopen. Maar opgeven was voor die hulpverleners geen optie. Het zou de resultaten van hun jarenlange inspanningen teniet doen.

De twee laatste landen waar het Wild Polio Virus nog niet uitgeroeid is, zijn Afghanistan en Pakistan. En ook in deze landen wordt het vaccinatieprogramma gefrustreerd door terreurorganisaties met hun desinformatie en geweld. De duizenden hulpverleners die ondanks dit alles het vaccinatieprogramma voortzetten doen dit in moeilijke, en soms levensbedreigende, omstandigheden. Maar de (veelal vrouwelijke) hulpverleners daar weten dat het moet. Want opgeven is geen optie. Het zal de resultaten van hun werk teniet doen. Het poliovirus moet uitgeroeid worden. Voor de kinderen van nu en voor de kinderen van morgen.

Wij, Rotarians in Nederland, in ons district 1580, hebben in die strijd tegen het poliovirus ook een rol: wij dragen financieel bij aan de campagne om polio uit te roeien. En ook voor ons geldt: nu stoppen met doneren, nu opgeven zou de resultaten van jarenlange inspanningen teniet doen.

Doneren doen we al enkele jaren met de verkoop van de End Polio Now tulpen. We vragen elk jaar alle clubs om die verkoop ter hand te nemen. Dit jaar ga ik de clubs op een bijzondere manier ondersteunen en aanmoedigen bij die verkoop. Hoe ik dat ga doen zal ik samen met onze End Polio Tulpen man Rob Beemster tijdens het Rotary Festival op 26 september a.s. uit de doeken doen.

Partners in service

Waar Rotarians en Rotaracters al jaren over praten, iets wat iedereen graag ziet, maar nog steeds te weinig plaatsvindt: SAMENWERKING. Mijns inziens worden projecten nog veelvuldig door één Rotaract of Rotary Club gefaciliteerd, terwijl de synergie met andere Clubs ons zo veel mooiere resultaten laat oogsten en een meer fellowship als gevolg heeft.

Eerst een korte introductie: mijn naam is Gerben Kloosterziel, sinds 2015 lid van Rotaract Haarlemmermeer, beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, lid van de Rotaract Rotary Commisie en ik vertegenwoordig Nederlandse Rotaract Clubs bij internationale events als Country Representative.

Onbekend maakt onbemind. Het Rotary netwerk is een onuitputtelijke bron van kennis en ervaring. Bij projecten leidt het gecombineerde netwerk, de kennis en ervaring tot resultaten voor onze community die van tevoren als onwerkelijk worden gezien. Om dit te versterken worden bij sommige grote projecten dan ook in enige mate andere clubs betrokken. Maar buiten onze eigen club kennen we elkaar nog niet goed genoeg om dit bij meer initiatieven te doen.

Stel nu dat “partners in service” de standaard wordt, dat bij elk project van uw club andere Rotary Clubs en Rotaract Clubs betrokken worden. Voor mij is dit al jaren een droom, want deze samenwerking heeft in het verleden al zo veel resultaten geboekt. Zie bijvoorbeeld het Amsterdamse project ‘fietsen voor fietsen’: een initiatief van Rotary Club Amsterdam West, samen met Rotaryclub Amsterdam-Noord, Rotarkids en Rotaract Club Amsterdam. Een groot succes, niet alleen gezien de opbrengst voor de maatschappij, maar ook voor wat betreft de cohesie tussen Rotaract en Rotary.

Vanuit Rotaract Haarlemmermeer zijn ons jaarlijkse G-Hockeytournooi, de Santa Run in Hoofddorp en ons paaseitjesproject door de synergie zo veel groter, mooier en leuker geworden. Ook heeft ons mentorenproject (waar Rotaractors en Rotarians gekoppeld worden om kennis en ervaring te delen) tot veel persoonlijke groei geleid. Laat COVID-19 u niet uit het veld slaan en laten wij samen voor een mooie toekomst zorgen, juist nu!

Graag nodig ik u uit om een Rotaract Club of een andere Rotary Club te bezoeken of uit te nodigen, de rest volgt eigenlijk vanzelf.

Rotary & Rotaract | People of Action | Partners in Service

Gerben Kloosterziel

Regio in Beeld: Midden-Kennemerland (regio VI)

People of Action in Midden-Kennemerland (regio VI) - RC Santpoort-Brederode

Afbeelding met buiten, gebouw, persoon, person

Automatisch gegenereerde beschrijvingDit seizoen heeft natuurlijk ook RC Santpoort-Brederode haar plannen moeten aanpassen aan Covid-19. Zo ligt de focus van ons clubprogramma nu met name op organisaties die juist gericht zijn op mensen die door corona extra in de knel zijn gekomen en waar wij zo nodig de helpende hand kunnen toesteken, maar ook op ondernemers en scholen die van de nood een deugd gemaakt hebben.

Helaas zullen grootschalige hands-on projecten dit seizoen niet mogelijk zijn. Daarom is gekozen voor het oppakken en uitvoeren van meerdere kleinschalige (deel)projecten, waarbij aangepakt kan worden in kleine groepjes van 3 of 4 mensen, financieel mede mogelijk gemaakt door onze stichting Community Service en hopelijk ook via een paar TRF District Grants.

Afbeelding met buiten, gebouw, persoon, person

Automatisch gegenereerde beschrijvingZo is een mede door de club gefinancierde metalen opslag schuur gekocht voor een alternatieve voedselbank in IJmuiden, en recent in 2 sessies door 6 mensen van de club met veel inspanning geplaatst.

Verder gaan wij actief bezig in kleine groepjes om de tuin van het hospice de Heideberg (Santpoort-Noord) op te knappen en bij te houden. Tevens blijven wij ons actief inzetten voor Levvel5 (het voormalige Lijn5) in Driehuis, een gespecialiseerde jeugdzorginstelling waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en met complex probleemgedrag worden geholpen in moeilijke fases van hun leven door ze tijdelijk een thuis te geven met ondersteuning op maat.

Aan het begin van dit seizoen is aan een ieder gevraagd om gedurende het seizoen interessante en nuttige (deel)projecten in eigen omgeving te spotten die onze inzet en ondersteuning juist in deze coronatijd goed kunnen gebruiken. Rotarians zijn tenslotte niet voor niets People of Action!

Portret Nieuw Lid uit Midden-Kennemerland

Naam: JoAnne van Yperen

Geïnstalleerd: januari 2020

Club: Beverwijk

Classificatie: Fysiotherapie

1. Wat heeft je over de streep getrokken om je aan te sluiten bij de Rotary?
Nieuwsgierigheid. Ik heb twee jaar geleden als extern spreker een lezing gegeven bij de Rotary. Dat was een leuke ervaring. Vorig jaar ben ik uitgenodigd om in Beverwijk te komen kijken en mijn nieuwsgierigheid nam de overhand.

2. Hoe zou jij jou club omschrijven?
Deze club is vanaf de eerste dag open en vriendelijk. Ik heb me geen enkel moment verloren gevoeld. Geïnteresseerd in elkaar en het zijn bijzonder gezellige avonden.

3. Waarvoor wil je je gaan inzetten bij je Rotary Club?
Ik ben ingedeeld bij de commissie Fundraising en we hebben mooie goede doelen gekozen voor dit jaar. Ik wil me inzetten om zoveel mogelijk fondsen hiervoor te genereren.

4. Wat verwacht je (of hoop je) dat Rotary jou zal gaan brengen?
Ik heb kennis gemaakt met meer dan 35 mensen die ik nog niet kende. Elk met zijn of haar eigen verhaal en achtergrond. Dit is een groot goed: een uitbreiding van mijn netwerk en zelfs in de persoonlijke sfeer. De club van zes ervaar ik als een toegevoegde waarde en verdieping van de relaties binnen de club .

5. Rotary in coronatijd is voor mij…..
Rotary in coronatijd is voor mij jammer.... ik ben nu een half jaar aangesloten en lange tijd gingen de bijeenkomsten niet door. Wel hebben we via Zoom de reguliere avond gedaan en een paar keer ook de club van zes. Hoe leuk het ook was om op die manier contact te blijven houden, komt het niet in de buurt van face to face. Op dit moment kunnen we elkaar weer ontmoeten en hopelijk blijft dit zo.

Vooruitkijken naar oktober

Oktober quote - Simple ThoughtsEn dan komen we al aan in oktober. De maand waar we ieder jaar op en rond de 24e stilstaan bij polio. We vieren de successen, we uiten ons respect voor de duizenden en duizenden vrijwilligers en hulpverleners die onvermoeibaar verder gaan met de vaccinatiecampagnes.

Het is ook de tijd dat we bedenken welke opgaves de slachtoffers van het poliovirus toen en nu dagelijks ondergaan. En ieder jaar komen we een stapje dichterbij het einddoel: de wereld vrij van polio.

In de inleiding heb ik de End Polio Now tulpen al genoemd. Oktober is de maand waarin jullie laten zien waar Rotary voor staat. People of Action. Impact.

Rotary Institute

10 oktober is het zover. Rotary Institute vanuit een studio in het midden van het land. Een programma van 2,5 uur. Maar wel met voorbeelden van People of Action uit heel Europa.

Persoonlijk ben ik zeer benieuwd naar de sessie die ingaat op de toekomst van Rotary. O.a. de voorzitter van Rotaract Nederland zal daar zijn visie geven.

Dat er aandacht is voor het klimaat mag niemand verbazen. Het klimaat is het zevende focusgebied geworden van Rotary. Dat er actie nodig is om te doen wat we nog kunnen om de klimaatcrisis te beteugelen hoeft denk ik geen betoog. Welke actie? De breakout sessie kan daar een voorbeelden van gaan geven.

Aanmelden is echt de moeite waard: https://www.rotaryinstitute-amsterdam.nl

> € 700 : 42 = weinig

Binnenkort komt in mijn club de jaarrekening van het Rotaryjaar 2019/2020 aan de orde. De kascommissie heeft gekeken en heeft een fiat gegeven. De penningmeester heeft weer uitstekend werk verricht afgelopen jaar. Een hamerstuk met applaus.

Maar toen viel mijn oog op de afdracht aan de The Rotary Foundation in het afgelopen jaar: Die afdracht was € 700. Net als in 2018 en 2017. Die afdracht is namens de leden van mijn club.

€ 700 afdracht namens 42 leden. Dat is nog geen € 17 per clublid.

Het gemiddelde bedrag dat momenteel via de Nederlandse clubs door Rotaryleden wordt afgedragen bedraagt € 34. Daar zit mijn club dus ver onder. En dan realiseer ik me ook nog eens dat gemiddeld een Rotarian wereldwijd $ 100 per jaar afdraagt aan het Annual Fund.

Elke Rotarian draagt op basis van vrijwilligheid per jaar een bedrag af aan het Annual Fund van The Rotary Foundation. In Nederland (toch één van de rijkste landen ter wereld) wordt de laatste jaren slechts bescheiden bijgedragen. De bijdragen gaan meestal via de Rotaryclub als gezamenlijke jaardonatie..

De afdracht aan Rotary Foundation die onze penningmeester namens onze club doet is opgebracht door ons, de clubleden. Maar waarschijnlijk zijn wij ons niet echt bewust hoe weinig wij afdragen. Als wij een bedankje zouden krijgen voor onze bescheiden bijdrage zouden we dan meer gaan afdragen?

Als een club de afdracht doet met het meezenden van de lijst van clubleden krijgen die clubleden een bedankmail voor de donatie. Dat verhoogt het bewustzijn over de donatie die gedaan is.

Nu bij deze jaarrekening ga ik daarom drie voorstellen doen:

1.

Laten we de komende twee begrotingsjaren (2021/2022 en 2022/2023) gebruiken om de bijdrage aan Rotary Foundation in twee stappen op het niveau van het landelijk gemiddelde te brengen.

2.

Laten we vanaf het begrotingsjaar 2022/2023 uitgaan van het principe dat de afdracht wordt bepaald door het aantal clubleden x het dan bekende gemiddelde van de afdracht aan de Rotary Foundation in Nederland. In bijzondere omstandigheden kan voorgesteld worden om van dit principe af te wijken.

3.

Laten we vanaf dit jaar de donatie via onze club vergezeld gaan van een lijst met de namen van de clubleden zodat ieder clublid persoonlijk bedankt gaat worden voor de bijdrage.

Drie voorstellen om het werk van de The Rotary Foundation te ondersteunen en iedereen kan deze voorstellen doen in de eigen club.

Zoek in de jaarrekening van je club naar de afdracht aan de TRF (of vraag daarnaar bij de penningmeester). Deel dat bedrag door het aantal leden van je club. Dan heb je het bedrag per lid.

Spannend natuurlijk. Kan ik mijn club overtuigen van het belang van een hogere donatie aan de TRF?

The Rotary Foundation (TRF) is de eigen wereldwijde goede doelen organisatie van alle Rotary leden. Het is één van de grootste NGO’s ter wereld, zowel in termen van jaarlijkse begroting (meer dan US $ 180 mln per jaar) als in termen van wereldwijde reikwijdte. TRF kan op wereldschaal projecten laten uitvoeren die een groot effect geven, zoals de bekende Polio-acties.

> Vooruitkijken naar 2021: Water = Leven

Water is één van de focusgebieden van Rotary. Niet voor niets. Water = Leven.

Afbeelding met regen, water

Automatisch gegenereerde beschrijvingWandelen voor Water 2021

Wandelen voor Water 2020 heeft door de uitbraak van het coronavirus helaas niet plaats kunnen vinden. Maar in 2021 wordt doorgepakt met een mooie editie van Wandelen voor Water.

Wandelen voor Water 2021 krijgt een ander jasje

Simavi is eigenaar van het merk Wandelen voor Water geworden en gaat investeren in het merk en het evenement. Simavi wil graag samen met Rotary bouwen aan de toekomst van dit prachtige evenement, waar we al jaren met veel passie en energie aan hebben gebouwd. Meer zichtbaarheid en enthousiasme zal zorgen voor een verhoging van het aantal inschrijvingen en een toename van de inkomsten, ook voor Rotaryclubs met een eigen waterproject.

Raad van Advies

Wandelen voor Water krijgt een nieuwe Raad van Advies, met verschillende leden vanuit Rotary, Soroptimisten, een schooldeskundige, een marketeer en een waterdeskundige. De Raad van Advies zorgt voor een gezamenlijke visie op het verder ontwikkelen van het evenement, een verbeterde marketing- en communicatiestrategie en de inhoud achter Wandelen voor Water.

De kracht van Wandelen voor Water

De kracht van Wandelen voor Water is de uniformiteit van één boodschap en één uitstraling. Er zullen nieuwe gastlessen ontwikkeld worden, die zowel offline als online in te zetten is. Tevens wordt een coronaproof concept ontwikkeld, zodat we door kunnen gaan tijdens een eventuele nieuwe lock-down.

Campagne 2021

De werving van de scholen voor het wandelevenement in 2021 start in september 2020. Vanuit Simavi zal één algemene wervingsmail naar alle scholen verzonden worden. Daarna kunnen de Rotaryclubs als steunpunt van Wandelen voor Water zelf aan de slag gaan met de door hen geselecteerde scholen. De inkomsten zijn bestemd voor het eigen waterproject van de Rotaryclub.

Meer informatie is te verkrijgen bij de Districtscommissie Water D1580. https://www.rotary.nl/d1580/activiteiten/water/

Volgende maand

De volgende maandbrief verschijnt op dinsdag 20 oktober.