NIEUWSBRIEF JULI 2020

Rotary International – Logos Download

Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met persoon, kostuum, stropdas, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving

Nieuwsbrief Gouverneur D1600 - juli 2020


Topics deze keer:

-

Introductie DG

-

Overdracht Gouverneur(-s)

-

Rotary goes digital – nationaal & internationaal

-

Lijst Clubbezoeken ’20-‘21

-

Enquête communicatie Gouverneur

-

Ontwikkelingen bij de Clubs

-

Inspirerende Clubacties

-

Agenda – save the dates

It giet aon ! Zonder of mèt Corona


Waarde Rotarians in D1600,


Inmiddels heeft op 24 juni jl. de Gouverneursoverdracht plaatsgevonden – daarover hieronder nog een korte impressie. Dat betekent dat het nu tot 1 juli 2021 aan mij de schone taak is om uit Service Above Self te fungeren als jullie verantwoordelijk bestuurder (‘Officer’ RI), verbinder en ambassadeur.


Ik hoop in mijn bestuursjaar een steentje te kunnen bijdragen aan het verder optimaliseren van de relevantie van Rotary in D1600 – dit o.a. door het vergroten van de kennis over Rotary (kernwaarden, visie, Actieplan), verdere zakelijke professionalisering van het District en vooral door het promoten van flexibele AANPASSING. Dit geheel in lijn met het nieuwe jaarthema van onze Duitse Rotary International President, Holger Knaack: Opening Opportunities. Bij een mogelijke 2e COVID-19 golf is het niet uitgesloten dat wij daarbij nog in aanzienlijke mate digitaal met elkaar zullen moeten communiceren.


Laten we als bevoorrechte People of Action elkaar met de juiste attitude steunen en vooral verder samenwerken aan de maatschappelijke IMPACT van het mooie Rotary, of het nu bvb. gaat om de wereldwijde bestrijding van ziekten als Polio of beurzen voor buitenlandse Master-studenten aan IHE-Unesco in Delft, of om projecten en filantropische activiteiten in de lokale Gemeenschappen.


Tot slot: LET’S HAVE FUN !

Overdracht Gouverneur(-s)


Evenals in de overige 6 Nederlandse Districten vond op woensdag 24 juni jl. de D1600 Gouverneursoverdracht plaats - zoals gebruikelijk bij de Club van de inkomend Gouverneur – dit keer mijn Club Oegstgeest en Omstreken (nieuwe voorzitter: Wim Dam). Het was in ‘De Beukenhof’ een intieme, geanimeerde avond met de voorgeschreven 30 deelnemers – met speeches, sketch van mijn vermeende Haagse privéchauffeur Harry Scheurijzer en mooie klassieke liederen. Aan het eind van de avond kroonde ik Josje tot Paul Harris Fellow. Dit vanwege haar kranige, vasthoudende inzet in een bizarre COVID-tijd met de droeve afgelasting van diverse fysieke events – Assembly, Discon en wereld Conventie in Honolulu.


De binnen foto’s van de overdracht in De Beukenhof zijn nogal donker uitgevallen – deze zijn door onze Webmaster André Brockhus geplaatst op onze Districtswebsite – zie de volgende link: Klik hier. Op deze plek 2 lichtere foto’s: enerzijds van jullie kersverse DG met de District Rotary Representative voor D1600 uit het landelijk Rotaract bestuur, Froukje Zandvliet en anderzijds van alle 7 Nederlandse DG’s met RIP Holger Knaack en zijn vrouw Suzanne.

Afbeelding met persoon, buiten, vrouw, staand

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met persoon, kostuum, staand, person

Automatisch gegenereerde beschrijving

Rotary goes digital – nationaal & internationaal


Vanaf de COVID-19 uitbraak medio maart kwam ook Rotary geheel in digitale sferen.

Dat gold niet alleen voor allerlei D1600 en landelijke Bestuurs- en andere overleggen en voor de Club bijeenkomsten en voor de online PETS voor inkomend voorzitters eind juni (4 workshops en 2 livestreams – van de DG en van de keynote spreker, Rotarian/journalist/schrijver Charles Groenhuijsen) maar ook internationaal.


Zo kreeg ik een uitnodiging om op 14 juni jl. als spreker deel te nemen aan een grote, digitale Ronde Tafel Assembly vanuit Rome, met mede-DG’s uit o.m. Engeland, Scandinavië, de VS, Hong Kong en Brazilië. Een hele beleving….

Afbeelding met apparaat, computer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Clubbezoeken


Enige tijd geleden heb ik mij vol optimisme gezet aan het in elkaar sleutelen van een schema voor de Clubbezoeken ’21-’21. Daarbij heb ik als insteek gekozen nog verdere clustering – dit ter bevordering van de ontmoeting en samenwerking tussen Clubs.


Voor het schema zie: CLUBBEZOEKEN D1600 2020-2021


Voor alle bezoeken geldt vanzelfsprekend: Corona volente!

Enquête communicatie Gouverneur

Kort na mijn aantreden heb ik alle nieuwe Voorzitters van de Clubs in D1600 d.m.v. een enquête bevraagd over de traditionele Maandbrieven’ van de Gouverneur aan alle Rotary leden in D1600. Deze enquête leverde een mooie respons op en leerde het volgende:

-

Over het algemeen (92,5%) worden Maandbrieven wel geopend en gelezen;

-

De Maandbrieven zijn in de beleving van de nodige respondenten al jaren hetzelfde en hebben een beperkte toegevoegde waarde – een ogenschijnkijk willekeurige selectie van onderwerpen en nogal eens te lange artikelen

-

Om de betrokkenheid van de leden/lezers te vergroten is er vooral behoefte om – niet per se maandelijks, maar per kwartaal - op de hoogte gehouden te worden van relevante ‘need to know’ ontwikkelingen in het District, bij Rotary in Nederland en bij Rotary International. Voorts is er belangstelling voor concrete best practice verhalen uit Clubs op met name het gebied van ledenwerving. Ook wordt een meer zichtbare, persoonlijke noot van de Gouverneur wenselijk geacht.


Op basis van deze zeer nuttige feedback stel ik mij voor om het komende jaar een aantal terugkomende rubrieken te gaan hanteren – met als motto: Rotary gaat ergens over - nu meer dan ooit:

-

korte update Gouverneur: DG on tour, maandthema’s (‘special observances’) en relevant nieuws (van D1600, Rotary in Nederland, Rotary International - en het inmiddels steeds meer geïntegreerde Rotaract)

-

relevante ontwikkelingen op het gebied van aanpassing, diversiteit, bereik en impact

-

nieuws/highlights uit de Clubs over met name het vinden en verbinden van nieuwe leden en - generaties

-

kort verslag over/oproep tot deelname aan een nieuw gezamenlijk goede doelen project van Clubs (in hun lokale Gemeenschappen en/of internationaal)

-

een nieuw c.q. bestaand D1600 lid in het zonnetje

Ontwikkelingen bij de Clubs

Bij de start van mijn Gouverneursjaar tekent zich een nieuw fenomeen af: consolidatie voor meer impact. Op 1 juli is in Leiden 1 grote fusieclub Leiden ontstaan. Hetzelfde geldt voor 3 van de 4 Rijswijkse Clubs – die gaan verder door het leven als RC Rijswijk – met daarnaast alleen RC Rijswijk-Ypenburg nog op eigen benen.

Inspirerende Clubacties

Deze keer geef ik graag even aandacht aan de volgende 2 Clubacties:

1)

Zoals wellicht bekend heeft de Rotary Public Image Coördinator voor Nederland en Vlaanderen (Pieter Schut) in het kader van People of Action in de periode tot 17 juni gedurende 100 dagen elke dag een corona-actie van 100 Nederlandse Rotaryclubs uitgelicht op Twitter, Instagram en Facebook (totaal: 150.00 views en 3800 likes). De actie van onze RC Zuidplas (bezorging maaltijden en planten) heeft op genoemde social media het hoogste bereik van allemaal gekregen bravo !

Deze landelijke campagne zal op Facebook worden gevolgd door een actie met de slogan: Rotary is er – ook na de coronacrisis.

2)

De RC Katwijk-Noordwijk heeft een heel mooi initiatief met plastic soep stoeptegels overgenomen uit Zuid-Frankrijk: zie het mooie inmiddels ook op de D1600 site geplaatste filmpje van RTV Katwijk: https://youtu.be/ipxlWdVfu8I

AGENDA – save the dates

Start clubbezoeken

31 augustus 2020

Gouverneursborrel (voor D1600 Staf & Clubvoorzitters)

13 september 2020

TRF Seminar Vlaardingen

17 september 2020

Rotary International Institute Amsterdam (ONLINE)

9 & 10 oktober 2020

RBC’s Regio’s D1600 (voor AG’s en Clubbestuurders)

12/17/19/24 november 2020

PETS (voor inkomend Clubvoorzitters) en Assembly Noordwijk

19/20 maart 2021

Gouverneurslunch (voor PDG’s)

26 maart 2021

DISCON @ Naturalis Leiden – KOMT ALLEN

29 mei 2021

Wereld Conventie Taipei – de moeite van het overwegen waard

12-16 juni 2021

DG overdracht @ RC Schiedam

24 juni 2021


Deze maandbrief wordt verstuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

via het e-mailadres in het landelijke LeAd2 systeem.

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Nieuwsbrief niet langer ontvangen ? Mail ds@rotary-d1600.nl

Ter bevordering van de efficiency zullen de raadpleegmomenten van de DG zoveel mogelijk worden gestructureerd en beperkt tot woensdagen tussen 14.00 en 17.00 uur. Iedere Clubvoorzitter uit D1600 die een prangende functionele vraag heeft wordt verzocht die van tevoren eerst even kort via email kenbaar te maken aan: dg2020-2021@rotary-d1600.nl


Met vriendelijke groet,

Paul van Grevenstein

Gouveneur District 1600 (2020-2021)