in Memoriam Leshly Konings

In memoriam

Leshly Konings

Ongeveer 1.5 jaar geleden hebben we je leren kennen als directeur van de stichting welzijn Zundert. We hadden deze stichting in gedachten als een goed doel voor een gedeelte van de opbrengsten van onze jaarlijkse haringparty. Tijdens de presentatie was het ons al snel duidelijk. Jij hebt het hart op de juiste plaats. We besloten dan ook om je te steunen, maar er was meer! De Rotarygedachte: “Service above self” was bij jou meer dan aanwezig. Dit betekende dan ook dat je werd voorgedragen als lid van onze club en dat ik je mocht installeren als Rotarian op de dag dat ik voorzitter werd van de club. Het afgelopen jaar heb je, ondanks dat je pas net lid was, veel betekend voor onze club. Door het netwerk wat je rondom je heen hebt opgebouwd, konden we weer andere stichtingen ondersteunen, waarvan we voorheen het bestaan amper kenden. Hier toonde je telkens weer je interesse in de minder bedeelde medemens en sprak je vol overtuiging tijdens de vergaderingen hoe we deze mensen konden helpen, zoals het een goed Rotarian betaamt. Trouw was je aanwezig op alle bijeenkomsten, totdat jouw gezondheid je begin dit jaar in de steek liet. Wat zich eerst liet aanzien als een zware longontsteking, waardoor je niet aanwezig kon zijn, werd later een veel ernstigere diagnose. Vol goede moed zijn we met ons allen jouw strijd aangegaan, waarvan we van tevoren dachten dat het lang zou duren, maar er de overtuiging was dat genezing goed mogelijk zou zijn. Helaas was er vanaf begin april tegenslag op tegenslag en ging je conditie hard achteruit. Ondanks je sterke wil om de bruiloft van Sander en Daphne op vrijdag 19 mei bij te wonen, heb je de oneerlijke en ongelijke strijd eerder op moeten geven. Zaterdagmorgen 13 mei ben je rustig ingeslapen. In onze gedachten zal je blijvend aanwezig zijn en we zullen de idealen waar jij voor stond steeds uit blijven dragen: “Service above self”.

We zullen je missen..

Rust in vrede!

Marc Lodders

Voorzitter

Rotaryclub Halderberge-Seppe