© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Kijk op Ruimte en Kijk op Duurzaamheid

Op woensdag 25 januari hadden wij Gerda Lenselink te gast als spreker. Gerda is strategisch adviseur bij Deltares en woont al 35 jaar in Almere in een duurzaam huis in Parkwijk. Ze houdt zich bezig met klimaat, tegengaan effecten uitstoot, adaptatie en duurzaamheid. Bodemkunde gestudeerd te Wageningen. De lezing die zij voor ons hield was getiteld “Kijk op de Ruimte en Kijk op duurzaamheid”.

Mensen die haar inspireren zijn o.a. Goethe, Roman Krznaric, Marianne Minnesma, die de regering aanklaagde voor het niet nakomen van de klimaatdoelen, en Greta Thunberg. Gerda gaf ons haar mening over het denken en handelen voor de toekomst; Een goede samenleving houdt rekening met 7 opvolgende generaties. CBS geeft te hoge waarden, we leven op te grote voet. Door de klimaatverandering wordt het warmer en droger, de zeespiegel hoger en zouter. Door zowel klimaatverandering als bodemdaling neemt onze kwetsbaarheid toe. Maatregelen vragen ruimte en zijn nodig om extremen op te vangen. De zeespiegel stijgt volgens berekening tot 2050. Als blijkt dat Antarctica afsmelt dan volgt nog een versnelling in zeespiegelstijging. Bij het doen van investeringen moet je 30 jaar vooruitdenken.

Er zijn verschillende ideeën over wat te doen. Voor bijvoorbeeld dijken ophogen is heel veel zandsuppletie nodig, is daar wel zand genoeg voor? En dat kan ook niet overal gebeuren als er voor de kust windmolenparken liggen. Of moeten we ons terugtrekken naar hogere gronden. Vooral het afsmelten van Antarctica en de versnelling die dit kan veroorzaken in de zeespiegelstijging baart zorgen, KKGG, Kleine Kans Grote Gevolgen.

Het wordt warmer en droger, wat voorspeld is voor 2050 zien we nu al gebeuren. Dit leidt tot problemen in de scheepvaart, industrie, landbouw, grondwater en zelfs drinkwater te kort in een delta als Nederland. Volgens bevolkingsgroei zouden hier nog 2 miljoen mensen erbij moeten en we hebben nu al tekorten.

Het wordt ook natter, bepaalde gebieden hebben al door enorme regenval overstromingen gekend, wat als er zo’n bui in Nederland valt. Hoe gaan we veranderen. Besloten is daarom om bij Almere Pampus alleen nog binnendijks te bouwen. Het buitendijkse Markermeer moet beschikbaar blijven voor waterberging in tijden van forse regenval. Met een levendige discussie beëindigden we ver na de gebruikelijke eindtijd deze bijzondere interessante lezing.