© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Voedselbank Almere

Op woensdag 8 februari hadden we Jan Kees den Bakker te gast. Hij vertegenwoordigt de Voedselbank Almere, voorheen Voedselloket Almere VLA. Reden dat wij hem hebben uitgenodigd is dat er wat verwarring en onduidelijkheid is over de organisatie nadat de landelijke samenwerking tot stand is gekomen. Jan Kees legt de verschillen uit tussen de diverse labels. Centraal staan de letters VLA: Voorzieningen Loket Armoedebestrijding. Het is een personele unie van VLA en St. voedselbank Almere, maar zijn twee gescheiden organisaties. Het doel is eenduidig: mensen uit de armoede te helpen.

Voedselloket Almere bestaat niet meer. De organisatie in Almere is een uniek concept waar mensen uit andere gemeenten voor naar Almere komen om te leren van de aanpak hier. Alles wordt gedragen door vrijwilligers (ruim 600) in samenwerking met de gemeente Almere. Deelnemers moeten deelnemen aan een financieel verbetertraject; dit traject kan een periode beslaan van 3 maanden tot 3 jaar. Gemiddeld maakt men 11 maanden gebruik van de hulp. De hulpverleners, die indiceren of persoon in aanmerking komt voor het gebruik van VLA zijn de maatschappelijk werkers van de gemeente.

Wat doet VLA? Er zijn verschillende afdelingen. Voedsel, kleding, kinderfietsenplan, juridische bijstand, etc. Meubel en Witgoed Loket Almere (MWLA): tweedehands speelgoed, wasmachines, meubels etc.

VLA werkt met budgetten;
Voor alleenstaande 50 euro, 90 euro voor gezin per maand voor voedsel.
150 euro voor meubels p.m. Men kan niet sparen.

Overzichtssheet getallen van eind 2022
VLA (3295)
Voedselbank Almere (2249)
Noodfonds (40)
Noodfonds geld uitgegeven (8108)
MWLA: aantal artikelen (3456)
MWLA: tweedehands waarde (62512)

Criteria bij beoordeling is perspectief en niet de norm. Nieuwe initiatieven:

Distributiepunten verdeeld over de stad bij concentratiepunten van cliënten

Samenwerkingen met andere voedselnoodhulporganisaties (Koepelstichting)
Er zijn 16 verschillende organisaties in Almere.
Gemeente Almere zegt: jullie zijn de grootste en houden kleinere groepjes ‘in het gareel’. Samenwerking is soms best problematisch. En er wordt ook wel ‘misbruik’ van gemaakt. VLA is de enige die nog subsidie krijgt en verdeelt deze over de andere groepjes.

Huisvesten dierenvoedselbank

Aanvraagprocedure

Door middel van een formulier dat door toetsingscommissie (+hulpverlener) wordt beoordeeld. Kees Jan laat foto’s zien van de locaties met kleding, fietsen (+ repair shop) supermarkt. Kleding wordt ingebracht door particulieren.

Vele vragen kwamen al tijdens de presentatie door. Kees Jan legt uit dat de problemen nu vooral gecentreerd zijn op vraag en aanbod. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op VLA maar het aanbod wordt steeds kleiner (verse groenten en fruit). VLA staat kritisch tegenover het aanbod: ze streven vooral naar een gezond aanbod, waarbij groenten en fruit belangrijk zijn. Dozen borrelnootjes worden daarom niet geaccepteerd.

Om 20:00 sloten wij de avond af met dank aan Kees Jan Bakker voor zijn inspirerend betoog voor deze waardevolle en broodnodige maatschappelijke organisatie in Almere.