© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Volksuniversiteit Almere

Op woensdag 1 maart was het podium voor ons gewaardeerd lid, kunsthistorica Odette Breijinck, die zeer uitvoerig en enthousiast vertelde over de Volksuniversiteit Almere.

De Volksuniversiteit is in 1983 opgericht en viert dit jaar het 40-jarig bestaan. Odette is hiervan niet minder dan 30 jaar voorzitter. De VU Almere is een stichting en beoogt niet het maken van winst.

De stichting heeft ten doel het vervullen van een blijvende en actieve rol in het onderwijs, vorming en scholing voor Almeerse volwassenen, het meewerken aan de opzet van plannen voor volwasseneducatie in het lokale vlak.

Extra aandacht aan activiteiten die gericht zijn op verbetering van de positie van die groepen in de samenleving van Almere, die een stimulans kunnen gebruiken tot deelneming aan de samenleving.

Vervolgens vertelt Odette ons de geschiedenis van de Volksuniversiteit, de eerste in 1913 in Amsterdam mede opgericht door de eerste voorzitter Prof. Dr. Rudolf Steinmetz, een sociaal-geograaf. Bekende docenten waren schaker Max Euwe en politicus Floor Wibaut.

De Volksuniversiteit Almere is opgericht in haven en de 1e locatie was de Meergronden. De meest populaire cursussen waren de taallessen. Door vakanties naar o.a. Engeland, Frankrijk en Duitsland, werd de interesse gewekt. Daarna volgden o.a. creatieve vakken als tekenen, schilderen en fotografie. Door impuls van Odette kwamen er ook kunst – en architectuur cursussen. Deze cursussen worden ook aangevuld met excursies in binnen- en buitenland.

Na tussentijds vertoefd te hebben in Echnaton (2000 – 2005) is de universiteit nu al jaren gevestigd in Helen Parkhurst. De lessen vinden in de avonduren plaats.

De docenten, die aan de universiteit zijn verbonden, zijn zeer trouw, enkelen al meer dan 25 jaar werkzaam. Zij krijgen een vergoeding van ca. € 35, = per uur.

Er zijn ca. 2500 cursisten per jaar die elk ca. € 400, = cursusgeld betalen. Na afronding van de cursus ontvangen de leerlingen een certificaat.

De VU Almere is lid geweest van de Bond van Volksuniversiteiten, maar heeft daar afscheid van genomen, omdat het geen toegevoegde waarde meer had.

Na 2000 heeft de VU geen subsidie meer ontvangen van de gemeente.

Een grote uitdaging elk jaar is de programmering en de moeilijkste voor de nabije toekomst zijn de energietarieven, die een verhoging van de huur tot gevolg zullen hebben.

Na dankzegging voor haar boeiende verhaal sluit inkomend voorzitter Francisco Smeur de avond af!