District Rotary Foundation Commissie

Ieder district heeft een District Rotary Foundation Commissie (DRFC) die de clubs met raad en daad ondersteunt bij aanvragen van Grants en rapportages over de gesteunde serviceprojecten. De commissie stimuleert samen met de districtsgouverneur de clubs jaarlijks aan TRF met name aan het Annual Fund en het Polio Plus Fund te doneren. Daarnaast verzorgt de commissie trainingen voor inkomend clubvoorzitters, club foundation officers en anderen

De DRFC bestaat uit de volgende leden:

Ingeborg van Kerkhof, voorzitter

TRF-voozitter@rotary-d1600.nl

Walter Jansen, algemeen

walterlambertjansen@gmail.com

Wim Goedendorp, IHE Delft Scholarships

TRF-IHE@rotary-d1600.nl

Henk Jaap Kloosterman, IHE Delft Scholarship

henkjaapkloosterman@gmail.com

Siebe Stellingwerff Beintema, End Polio Now

siebe@stellingwerff.nl

Cees Zuiderwijk, Global Grant/District Grants

cees.zuiderwijk@gmail.com

Cor Duijvestijn, Global Grants

cor.duijvestijn@kpnmail.nl

Johan Smit, Scholarships/Vocational Training Teams

scholars1600@gmail.com

Richard Fransen, Social Media

Richard.fransen@gmail.com

Diederik Visser, Communicatie

diederik@xs4all.nl


Bij vragen, neem gerust contact op met de commissieleden.