© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

RF Ambassadorial Scolarship

RF Ambassadorial Scolarship

De Turkse Ir. Nur Pelin Binay heeft onder de hoede van RC ’s-Gravenhage-Kijkduin als ‘ambassadorial scolar’ van de Rotary Foundation bij de TU in Delft haar M.Sc. diploma gehaald. Het afstudeeronderwerp was een project dat petroleum engineering combineert met milieuaspecten. Het project werd verricht in opdracht van een Noors bedrijf dat een leidende positie heeft in de internationale offshore industrie. Zij kreeg voor de afstudeerpresentatie de kwalificatie ‘perfect’ en wist met de hoogste cijfers van haar groep te slagen.

Nur Pelin Binay schrijft in haar eindrapportage o.a. het volgende:

“De twee jaar die ik in Nederland doorbracht voor mijn studie in Delft was de beste tijd van mijn leven. Om helemaal alleen een studie te beginnen in een land met een geheel andere cultuur is niet gemakkelijk. Ik realiseer me dat ik door deze ervaring alle veranderingen en moeilijkheden die het leven kan brengen onbevreesder tegemoet kan treden. Gedurende deze twee jaar had ik ook de kans om met veel mensen te spreken over Turkije, Nederland en Rotary International. Dit jaar vroeg mijn afdeling me om mentor te worden voor de nieuwe internationale studenten.

Mijn taak was hen te helpen met hun academische en sociale leven, hun vragen te beantwoorden en met hen enige tijd door te brengen. In mijn groep zaten studenten van over de hele wereld. Ik heb geprobeerd allen persoonlijk te helpen, het was een uitdagende ervaring.

Als ik Rotary zou moeten beschrijven zou ik spreken over ‘mijn tweede familie’ Ik wil Rotary bedanken voor de verandering die de Rotary Foundation in mijn leven teweeg heeft gebracht.

Ik ben erg blij dat ik mijn doel heb kunnen bereiken dat ik mij bij het begin van mij studie heb gesteld: om ingenieur binnen de aardolie technologie te worden die een bijdrage kan leveren aan de bescherming van het milieu.”