© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Water voor nu en Later

Woensdag 13 maart werd er een presentatie verzorgd door ons gewaardeerd lid Sietske van Oogen. Onderwerp was “Water, voor nu en Later”. De PowerPoint was beschikbaar gesteld door Vitens. Sietske heeft zelf een achtergrond als bestuurder bij het waterschap Zuiderzeeland en dus gaat de waterkwaliteit en beschikbaarheid haar aan het hart. Vitens gebruikt de slogan “Samen op weg naar elke druppel duurzaam”.

Het gebruik van drinkwater staat onder druk. Door vervuiling, overmatig gebruik en door de klimaatverandering. Vitens wil voor 2030 dat de mensen bewust en anders omgaan met drinkwater. Het gebruik van drinkwater neemt toe, er is minder beschikbaar en de klimaat-verandering speelt een rol. Vitens heeft in Nederland 105 wingebieden en 93 productiebedrijven. De mensen zijn zich niet bewust over de hoeveelheid water die we per dag gebruiken. We verbruiken 120 liter p.p. per dag.

De regen die valt zakt niet in de grond maar blijft op de grond liggen. Met het resultaat dat men gaat sproeien. Doordat de vraag naar water stijgt wordt er meer opgepompt en ontstaat er droogte. Vitens wil een duurzaam watersysteem ontwikkelen met een positieve impact op mens en natuur. Het water vasthouden i.p.v. afvoeren. Inzetten op duurzaam watergebruik voor particulieren en bedrijven. Vitens zet in op een duurzaam waterecosysteem met positieve impact.

Er moet een omwenteling komen in ons denken. Passend bij het gebied, de bodem en de natuur. Meer aandacht voor het waterecosysteem en een balans tussen mens en natuur begint bij de klanten. Bijvoorbeeld door het openstellen van waterwingebieden voor recreatie en educatie-projecten voor kinderen. Vitens gaat samen met anderen testen van:
Systemen voor recycling en hergebruik afvalwater;
Systemen opvangen en gebruik regenwater voor wc, wasmachine en tuin;
Toe te passen in nieuwbouwwoningen zodat drinkwater gebruik vermindert.

Vitens wil in 10 jaar naar een andere bewustwording. Water is een duurzaam product uit de natuur. Een jaarlijkse “kraanwaterdag” op scholen, en kiezen om regenwater op te vangen voor dagelijks gebruik, bijv. was en de tuin. De klimaatverandering vergt veel verandering en aanpassingen in de toekomst. Er is nog werk aan de winkel voor Vitens.

Sietske wordt vriendelijk bedankt voor deze interessante lezing die ons allemaal weer bewust maakt van onze verantwoordelijkheid voor het milieu.