© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Toespraken bestuursoverdracht 2021

Toespraak scheidend voorzitter Hans Grootscholten

Vrienden,

Toen wij hier 364 dagen geleden ook waren voor de bestuurswissel konden we niet bevroeden welk een merkwaardig jaar ons te wachten stond. We waren blij dat we op dat moment in elk geval weer iets mochten, na de eerste lock down. De eerste constituerende bestuursvergadering was achter de rug en we hadden vele goede voornemens, met name het aantrekken van nieuwe leden. Een enquête die op dat moment nog uitstond bij de leden, gaf kort daarna een paar zaken duidelijk aan. Ik noem de belangrijkste:

Op de vraag “Waarom wil je Rotary lid zijn?” waren de meest gegeven reacties: “maatschappelijke betrokkenheid”, “goede doelen”, “integriteit en ethiek”, “van elkaar kunnen leren” en “fellowship”.

 “Eliteclub” als reden voor het lidmaatschap scoorde extreem laag. Gelukkig!

Het bleek ook, dat we een echte en overtuigde lunchclub zijn. Ruim meer dan de helft gaf aan af te haken of in elk geval dat serieus te overwegen als we naar de avond zouden gaan. Dat geeft impliciet een antwoord op de vraag of we moeten proberen te fuseren met de zusterclubs. Daar zal zeer waarschijnlijk een soortgelijke aversie zijn tegen de switch de andere kant op. Samenwerking met de zusterclubs is dus de logische opening. Dat hebben we opgestart. Bart en ik hebben gisterenavond met afvaardigingen van Polanen en Wateringen al de vierde bijeenkomst gehad. Op diverse terreinen tekenen zich samenwerkingsmogelijkheden af en sommige zijn reeds concreet en lopen al.

Ook bleek uit de respons dat de dingen die we doorgaans doen gewaardeerd worden met als opvallende uitschieters:

“Dingen samen doen” en “avondjes van 6”. Laten die allebei nu net door de lock down zo goed als onmogelijk zijn geweest! Avondjes van 6 zijn er helemaal niet geweest, maar daar gaat Bart volgend jaar extra op inzetten. Dingen samen doen was erg lastig. Toch zijn we midden in de lock down van het Carma huis naar Delft gewandeld, hebben we tulpenbollen geplant en hebben we met behoorlijke teams op drie plaatsen meegedaan aan NL doet. Meer zat er helaas niet in, maar het was meer dan niets! 

De leden spraken zich ook uit over het gewenste aantal leden, het gemiddelde kwam uit op 46 leden, in elk geval tussen de 35 en 55. Bij aanvang van het clubjaar telden we nog 31 leden met enkele leden die hadden aangekondigd aan hun laatste jaar te beginnen.  

Er moest dus iets gebeuren. Vorig jaar al was er door met name jongere leden een longlist gemaakt van 55 mogelijke kandidaat leden. Maar liefst 16 leden hadden kandidaten aangedragen, met in de top Anita, Frans, Jack, Bart en Lars met ieder 6 kandidaten en Stephan is echt recordhouder met 13 voordrachten. Chapeau!

Wat dat betreft sprong het nieuwe bestuur op een rijdende trein en is een woord van dank aan de voordragers op zijn plaats, bij deze!

Wij hebben Charles Groenhuijsen, Rotarian in Utrecht, gevraagd om mee te helpen aan een “ledenwerf event”. Om een zusterclub te helpen wilde hij dat wel doen. “Maar wat kost dat?” vroeg ik voorzichtigheidshalve. Hij reageerde een beetje nijdig: “je denkt toch zeker niet dat ik een Rotaryclub een factuur ga sturen?” Uiteindelijk heb ik een kistje Westlandse druiven gebracht, wat hem later de opmerking ontlokte, dat hij deze vorm van druiven consumeren, zo ongegist en niet vanuit een fles, nog niet kende, maar dat het hem uitstekend beviel. In elk geval hebben we, met hulp van deze aansprekende inleider, de voorstellers van de kandidaat leden gevraagd om de interesse in het lidmaatschap te polsen en indien dit zo was de kandidaten uit te nodigen op het “Charles event” op 10 september. Binnen een week hadden we al meer dan 15 toezeggingen en moesten we op de rem trappen. Maar er zat nog e.e.a. in de pijplijn, dus toen de rook was opgetrokken hadden we 24 deelnemers. Ondanks enkele kleine technische euvels was het event succesvol. Reeds op 24 september mocht ik de ambtsketen omdoen om Geert Millekam als lid te verwelkomen. Richard v.d. Merwe, Joyce v.d. Zande en Renske v.d. Kooij volgden in december. Dennis Trapman, Niels Slieker en Coby Gardien volgden in maart en in april zetten Renno van Vuuren, Astrid Vreugdenhil en Ringo Veenman de stap. Linda Slaghuis heeft toegezegd lid te worden na de zomervakantie en de rest van de 24 kandidaten op één na heeft aangegeven zeker belangstelling te hebben, maar eerst de fysieke bijeenkomsten te willen afwachten. Een succes, waarvoor ik de voorhangers, waarbij Stephan ook in deze groep weer recordhouder is, met drie nieuwe leden, nogmaals hartelijk wil danken. Ik heb Charles op de hoogte gehouden van de resultaten en hij heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een eventueel vervolg. “Er gebeurt genoeg interessants” schreef hij me onlangs

Al met al een bijzonder jaar, waarbij we toch in staat bleken via de techniek contact te houden. Beter dan niets maar het was wel behelpen. Gelukkig zijn we nu weer fysiek bijeen.

Voor ik ga afronden, wil ik bij deze mijn medebestuursleden en alle leden die afgelopen jaar actief meegeholpen hebben aan het realiseren van de idealen van Rotary hartelijk bedanken. Maar toch ga ik nog niet meteen afronden. Ik mag nog een eervolle daad verrichten. Ik heb afgelopen jaar 6 keer de ambtsketen mogen dragen. Bij de vorige bestuurswissel kreeg ik hem van Irene, 4 keer droeg ik hem bij installaties en nu, bij mijn laatste actie als voorzitter van onze mooie club. Voordat ik hem aan Bart zal overdragen mag ik nog één formaliteit vervullen, waarbij ik de keten mag dragen. Dat is wat mij betreft een hoogte punt. Bij de installaties ben ik steeds ingegaan op Paul Harris, als grondlegger in 1905 van onze mooie club. In 1931 is een eretitel “Paul Harris Fellow” in het leven geroepen voor mensen met bijzondere verdiensten. Dat hoeven overigens niet per sé Rotarians te zijn, al is dat vaak wel het geval. Onze club telt twee nog actieve Paul Harris fellows, Nic Sosef en Gerard van Daalen. Ook zijn er 4 oud leden Paul Harris Fellow. 2 daarvan zijn vanavond onze gast, Dolf van Eendenburg en Ed Kuiper. Op verzoek van uw vorige bestuur, onder voorzitterschap van Irene heb ik voor een van de hier aanwezigen het Paul Harris Fellowship aangevraagd. Helaas duurde de procedure iets langer dan gedacht en was het niet mogelijk deze tijdens de vorige bestuurswissel te overhandigen. Een eerdere gelegenheid dan vandaag hebben we niet meer gehad, maar nu heb ik dan eindelijk de eer om deze ere titel te overhandigen aan Gerard Vos. Gerard, je bent enkele jaren secretaris geweest van onze club, en toen je me in de aanloop naar mijn voorzittersjaar vertelde dat je de club ging verlaten was ik niet blij, integendeel. Het secretariaat en daarmee de secretaris is de linking pin van de club. Gelukkig heeft Karin een prima invulling aan die rol gegeven. Je krijgt de onderscheiding niet voor je rol als secretaris, maar je krijgt hem voor je enorme betrokkenheid bij club en leden en bij de omgeving, Maar ook voor de manier waarop jij een grote rol bij het onderwijs, een van de speerpunten van Royalty, hebt gespeeld. Ook jouw rol bij het initiëren van de past Rotarians club vinden wij een belangrijke verdienste. Gerard, mag ik je verzoeken naar voren te komen? Gerard, normaal doen we nu de role call, maar die doen we straks na de speech van Bart en met jouw instemming: tweemaal lijkt me een beetje veel.  

Bart, vanaf nu ben jij de voorzitter van onze mooie club. Ik wens je heel veel succes en plezier. Je hebt je plannen met me gedeeld en ik ben ervan overtuigd dat het weer een mooi jaar zal worden. Hierbij draag ik de ambtsketen aan je over, met een elleboogje i.p.v. een warme handdruk. Suc


Toespraak nieuwe voorzitter Bart Sosef

Hans, dank voor je mooie woorden als afsluiting van jouw jaar als voorzitter van onze Rotaryclub en overdracht van de voorzittersketen zodat ik per vandaag het stokje van jou voor het komende clubjaar overgenomen heb.

Een bijzonder moment, niet omdat dit het een bijzondere prestatie is dat mij nu deze eer van het voorzitterschap ten deel is gevallen. Voorzitter van Rotary worden is vooral een kwestie van volhouden, lang genoeg lid blijven en je ondertussen op je gemak voelen bij deze club mensen.

Nee, een bijzonder moment is het omdat deze overdracht plaats kan vinden in het gezelschap van een groot deel van onze leden met hun partners waarbij het pas sinds enkele dagen is toegestaan om met een dergelijk groot gezelschap bijeen te zijn.

Rotary is toch altijd een club waar de onderlinge verbondenheid of de fellowship hoog in het vaandel geschreven staat en dat wordt het beste gediend met fysieke bijeenkomsten. Dit hebben we de afgelopen maanden flink gemist.

Desondanks bleek het weefsel van deze club sterk genoeg om de wekelijkse zoom meetings van een gezonde opkomst te verzekeren. Met kunst en vliegwerk, maar vooral veel enthousiasme en drive heeft het voorgaande bestuur onder leiding van Hans onze club hier doorheen weten te laveren met zelfs een netto ledenaanwas van maar liefst 6 personen.

We zullen als club dus weer het ritme van de wekelijkse fysieke bijeenkomsten moeten herpakken en dat zal toch best wennen zijn, maar ik denk dat dat ook snel zal gaan.

Maar goed, zoals gezegd, de vorige voorzitter heeft zich goed van zijn taak gekweten. Stipt en vlot in de communicatie, overal bij betrokken en met de nodige zorg en bezieling heeft Hans zijn functie vervuld. Deze inzet was ook zichtbaar bij de uitwerking en opvolging van de enquete die ongeveer een jaar geleden werd gehouden onder alle leden van onze club. Deze resultaten hebben tot bepaalde accentverschuivingen geleid zoals een duolidmaatschap, (alles onder de noemer evolutie maar geen revolutie). Maar de enquete heeft ook het bewustzijn concreet gemaakt van wat we als lid willen en verwachten van een club als Rotary. Ik wil Hans daarom erg bedanken voor zijn invulling van het voorzitterschap met een mooi applaus en dito boeket.

Tevens hartelijk dank aan Karin de Graaf als secretaris. Zij heeft zich vorig clubjaar als kandidaat gemeld voor de opvolging van Gerard Vos en heeft deze veel omvattende taak uitstekend ter hand genomen. Het secretariaat is tenslotte geen kleine klus en deze komt elk jaar terug. Ik ben dankbaar dat Karin nu al een jaar heeft meegedraaid en weet wat er gaat komen. Ik zal dus graag gebruik maken van haar steun en om dat te onderstrepen en te bedanken voor het werk van het afgelopen jaar ook voor Karin een mooi boeket!

Het komende jaar zal dus in het teken staan van terugkeer naar normaal, toch? Hoe normaal we alles vinden, of dat het zal worden moet natuurlijk nog blijken en ik ga daar nu niet over speculeren, maar ik vermoed dat we al heel snel weer in de drukke modus qua agenda terecht zullen komen.

Enfin: als club kan er hopelijk dus weer als normaal gewerkt worden. Het nieuwe bestuur staat in de startblokken en we zullen met het gebruikelijke light programma hier bij Unicum starten om vanaf september weer bij Bij5 te gast te zijn

Maar liefst 10 nieuwe leden hebben we het afgelopen jaar mogen ontvangen, 25% van het totale bestand. Zij zijn enthousiast gebleken voor een lidmaatschap. Veel van deze nieuwe leden motiveren hun belangstelling voor Rotary door de diversiteit van beroepsgroepen en achtergronden van de leden wat de gelegenheid geeft elkaar in een vertrouwde omgeving te leren kennen en van elkaar te leren.

Diversiteit is daarmee een kracht van Rotary en een begrip wat ook de aandacht verdient in de ledenwerving. Denk daarbij niet alleen aan diversiteit in beroep of leeftijd, maar ook aan de man-vrouw verhouding, in culturele achtergrond bestaan.

Als club willen we gezond en veerkrachtig blijven we zullen dus streven naar een goede integratie van de nieuwe leden, maar ook blijven werven om het komende jaar weer een gezonde netto groei te realiseren. De eerste installatie van een nieuw lid zit er overigens al aan te komen; Linda Slaghuis zal na de zomervakantie als lid worden geinstalleerd.

Integreren is vooral mogelijk via de fellowship; dus aandacht van bestaande leden voor het wegwijs maken van de nieuwe leden, maar ook via het jaarthema de leden, oud en nieuw, vertrouwd laten zijn of worden met belangrijke waarden van Rotary. Uit de enquête bleek de begrippen “Integriteit en Ethiek” in de top 3 staan om lid te worden van Rotary. Ethisch handelen ligt aan de basis van Rotary en het zich bewust zijn van ethische dilemma’s en hoe daarmee om te gaan is een goede gelegenheid om te ervaren waar Rotary voor staat en tegelijkertijd de vertaalslag te kunnen maken naar de persoonlijke of zakelijke omgeving. Het is daarmee een passende aanleiding om als rode draad voor dit Rotaryjaar te kiezen voor “Ethiek en Moraal”.

De 4-way test is de meest concrete en bekende tekst die Rotary verbindt met het begrip Ethiek. Ethiek is niet alleen relevant voor Rotary, maar ook voor de maatschappij als geheel. Rotary kan als Service organisatie wel het bewustzijn van het begrip “ethisch handelen” versterken. Door hierover een eigen opinie te vormen en met elkaar in gesprek te gaan kan de fellowship en begrip voor het fundament van Rotary hand in hand versterkt worden.

 

In het Rotaryjaar van Irene Borgdorff, 2 jaar geleden, werd ingegaan op de stelling “Ik ben Rotary”. De persoonlijk beleving en invulling van het begrip Rotarian kwam daarbij aan bod. Dit jaar zal de focus van ethisch handelen als basis gebruikt kunnen worden om persoonlijke overtuigingen met elkaar te delen.

Al bij al ambitie genoeg maar bouwen aan de fellowship zullen we ook gaan doen tijdens bijeenkomsten, evenementen of avondjes van 6, met een praatje en een drankje met elkaar maken we als Rotarians de club tenslotte de club tot wat die is.

Gelukkig is er dit jaar ook een fantastisch bestuur bij betrokken en als team zullen we aan de kar gaan trekken zodat dat elk lid een bijeenkomst als welbestede tijd ervaart en het waardevol is deel uit maken van RC Westland. Een club waarin we betekenisvol kunnen zijn voor onze omgeving. Niet alleen door fondsen te werven, te doneren en onze handen uit de mouwen te steken maar zeker ook door van elkaar kunnen leren.

lk nodig daarom ieder uit voor het komende clubjaar en wens u nog een fijne voortzetting van deze avond en een mooie zomerperiode toe, maar straks vooral veel fellowship en verbondenheid met deze club!