© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Weergave Career Coaching Event 2018 op ksg De Breul

C:\Users\Asus\Documents\mijn documenten\Jan\Rotary\programma.gifCareer Coaching Event 2018

Op 7 maart jl. vond bij de Breul het Career Coaching Event plaats. Dit jaarlijkse evenement, voorheen bekend als “de beroepenmarkt”, wordt bij toerbeurt door een lokale serviceclub en een middelbare school uit Zeist georganiseerd. Dit jaar hebben wij het, met goede steun van de Rotaract, met de Breul georganiseerd.

Het belangrijkste doel van het Career Coaching Event is om de pre-examen leerlingen van HAVO en VWO te informeren over de verschillende banen en loopbanen en met hen te sparren over de dilemma’s om tot een goede keuze voor een baan en opleiding te komen.

Al vroeg bij de voorbereidingen hebben we aangegeven dat we een paar dingen anders willen aanpakken om het event meer eigentijds en frisser te maken. Hiervoor hebben we een aantal dingen veranderd.

We hebben Astrid Kersseboom gevraagd voor de kick-off sessie, om iets te vertellen over haar dilemma’s om te komen tot studie- en beroepskeuze. Dit heeft ze, geïnterviewd door Stefan, erg leuk gedaan, goed inspelend op de vraagstukken waar de scholieren nu mee spelen. Dat zorgde voor veel vragen van en interactie met de leerlingen en een flitsende en enthousiaste start!

C:\Users\efins\Documents\Rotary\Communicatie\Website\Career Event\Career event  3.PNG

Om het verschil in leeftijd te overbruggen en de aansluiting met de jeugd te verbeteren hebben we meer jonge mensen gevraagd om iets te vertellen over hun werk. Dit hebben we gedaan door de “beroepers” van de serviceclubs te vragen om jongere collega’s mee te nemen of om jonge collega’s te vragen om hun plek in te nemen op de beroepenmarkt.

Ook hebben we de beroepenkeuze uitgebreid en gezocht naar beroepen die aansluiten op actuele ontwikkelingen, zoals cybersecurity.

Tenslotte hebben we naast de banenmarkt een aantal side-presentaties georganiseerd, waarin deelnemers aan de banenmarkt hun eigen overwegingen, dilemma’s, gemaakte keuzen en hun huidige beroep verder uitdiepen voor een groepje geïnteresseerde leerlingen. Dit zorgde voor meer dynamiek in het programma en veel vragen van de aanwezige leerlingen, die daarmee weer andere leerlingen stimuleerden om hun vragen te stellen.

C:\Users\efins\Documents\Rotary\Communicatie\Website\Career Event\Career event 4.PNG

Hoe we terugkijken op het programma? Erg positief, de leerlingen waren zeer geïnteresseerd en enthousiast. Ook uit de exit-enquete blijkt dat de veranderingen in de opzet zeer positief worden gewaardeerd. Een punt voor volgend jaar is wel hoe we meer leerlingen kunnen interesseren om te komen. Nu waren er ruim 120 leerlingen en het is fijn dat zij enthousiast en positief zijn, maar een hogere opkomst zou fijn zijn. Wellicht dat een impressie van de avond hierbij al kan helpen. Voor een korte indruk van de avond:

click dan hier C:\Users\Asus\Documents\mijn documenten\Jan\Rotary\programma.gifVideo

Onze hartelijke dank gaat uit naar Scholengemeenschap De Breul, voor het mede organiseren van het event en het beschikbaar stellen van hun gebouw en naar de vele vrijwilligers van alle service-clubs die aanwezig zijn geweest om enthousiast te vertellen over hun werk of hier collega’s of familieleden enthousiast voor hebben gemaakt. Twee mensen willen we in het bijzonder noemen: Stefan Wasser voor de natuurlijke manier waarop hij het interview met Astrid heeft gedaan. En Mark Ossen, voor de manier waarop hij onder tijdsdruk het programmaboekje zeer fraai heeft vormgegeven. We hebben hier veel complimenten voor ontvangen en die komen helemaal aan Mark toe!

Wij hebben het met veel plezier georganiseerd en kijken terug op een succesvolle avond,

Namens Myriam, Annemiek, Cokky en Roeland,

Jan