© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Over Op Seyst

Wie zijn wij?

De Rotaryclub Op Seyst is opgericht op 30 september 1993 door 3 leden van de club Zeist.
Op Seyst is een dochter van Rotary club Zeist in Zeist.

image002

image004

image006

Charter 1993

Oprichters Rein, Nico, Sander

Frits en Peer Mulder, Gouverneur

Van het begin af aan zijn wij een gemengde club geweest, bestaande uit mannelijke en vrouwelijke leden. De verhouding is ongeveer 2/3de deel mannen, 1/3 de deel vrouwen. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 51 jaar en ons jongste lid is geboren in 1974.

Een club waarin alles voortdurend roteert. Die roterende beweging wordt in de eerste plaats in stand gehouden door de jaarlijkse wisseling van het bestuur en van vrijwel alle leden in de hen toebedeelde functies. De belangrijkste aanjager ieder jaar weer vormt de nieuwe voorzitter zelf, die meestal heel duidelijk zijn stempel op het clubjaar drukt en zeer bepalend is voor het clubgebeuren in “zijn of haar” jaar. Iedere voorzitter heeft een eigen thema. In 2008-2009 is het thema “Verbondenheid”.

Binnen Op Seyst werken wij met het opvolgsysteem van een inkomend voorzitter, de voorzitter en een oud voorzitter. Gedurende drie jaren heb je de gelegenheid om je als voorzitter voor te bereiden op je voorzittersjaar, 1 jaar voorzitter te zijn en je opvolger in het jaar daarna te ondersteunen in zijn of haar taak.

Fellowship

Vaak ligt het accent op de sociale aspecten binnen de club, waarmee steeds opnieuw de basis wordt gelegd voor het samen presteren, het samen werven van fondsen en het samen organiseren van activiteiten om op die manier allerlei goede doelen financieel te kunnen ondersteunen.

Het sociale aspect komt vooral naar voren tijdens de door de commissie Fellowship georganiseerde evenementen. Zo kent Op Seyst:

·

een Rotary Gastronomique waarbij wij in groepjes van 4 of 6 mensen roulerend een gang van het diner gebruiken bij 1 van onze leden.

·

daarnaast is er een Familiedag en

·

een Nieuwjaarsbijeenkomst

·

Lustrumviering

In 2008 werd het 15 jarig bestaan gevierd van Op Seyst en is er een 3 daagse uitstapje gemaakt naar Terschelling waaraan 90% van de leden met hun partners deelnamen.

image002

image004

image006

Fondsenwerving

Naast de gezelligheid staat Service ook hoog in ons vaandel.

Voor het realiseren van projecten worden fondsen gegenereerd. Gedeeltelijk door sponsoring, gedeeltelijk doordat wij zelf een evenement organiseren dat geld in het laatje brengt. Bijna vanaf de oprichting van Op Seyst hebben we eind oktober, begin november jaarlijks ons Autunno concert. Een concert dat gegeven wordt in het kerkje van de Evangelische Broedergemeente in Zeist.

Jaarlijks wordt dit concert bezocht door ruim 400 Zeistenaren en hun vrienden. Een vast aantal sponsoren zijn ons trouw zodat wij elk jaar dit met een heel mooi netto opbrengst mogen afsluiten. De opbrengst hiervan vormt de basis voor het financieren van onze projecten die wij in een aantal gevallen kunnen verdubbelen met een Matching Grant vanuit Rotary International.

image008

image010

Lokale & Internationale projecten

Elk jaar wordt er een keuze gemaakt welke projecten dit jaar ondersteund zullen worden met de gegenereerde gelden. Meestal valt dit in 2 projecten uiteen, een in het buitenland, en een in onze Zeister omgeving.

We hebben heel wat projecten binnen Zeist gerealiseerd zoals het aanleggen van een crossfietsbaan, nieuwe speelplaatsen, aanleggen van een buitenmanege, verven van een speelplaats voor gehandicapten, auto rally’s met gehandicapten met spelletjes, bezoekjes met ouderen aan tentoonstellingen, rondleidingen Soestdijk, Slot Zeist etc.

image016

image018

Crossfiets baan Kinabu 1996

Inrichten schoolplein 1994

In 2008 was er een echte klapper met de organisatie van de Rondomslotloop voor kinderen van de “zwarte” scholen in Zeist. Met als uitsmijter een optreden van niemand minder dan Ali B.

image018

image020

image022

Projecten zijn er op vele plaatsen in de wereld gerealiseerd. Te denken valt aan een project in Peru (autobus voor het vervoer van schoolkinderen), kindertehuis in Suriname, Zuid Afrika, Kenia, Kongo, allemaal projecten die vooral de jeugd en de ontwikkeling ervan ten goede komt. Water projecten in Zuid Afrika en natuurlijk onze ondersteuning voor de Polio projecten van Rotary International en het waterproject.

image012

image014

Project Kisumu in Kenia 2009
Inrichten werkplaats

Project Kinsjasa, Kongo 2009
Nieuwe schoolbanken en een broodje elke dag

Vocational

Vocational Services houdt zich bezig met de beroeps gerelateerde onderwerpen binnen de Rotary. Bespreking over ethiek binnen de werkomgeving is een van de aandachtspunten.

Binnen Op Seyst komen de volgende onderwerpen aan de orde in deze commissie:

Jobtalks

Vijf minuten praatjes

Bedrijfsbezoeken

Avondje van 6

Levensberichten

Het Sollicitatieproject

Beroepenmarkt

Debat.

 

image002

image004

image006

Sollicitatie project

Ethisch debat

Beroepenmarkt

Ledenwerven

In De Leden uitbreidings commissie (Luco) wordt hard gewerkt aan het werven van nieuwe leden. Elk jaar willen we 4-5 mensen aannemen, immers, sommige leden gaan ons ook verlaten. En het uitgangspunt is dat we iets groeien per jaar.

Twinning

Commissie International houdt zich bezig met diverse onderpen zoals de projecten die al genoemd zijn. Daarnaast heeft het ook de taak de contacten te onderhouden met onze twinningclub Rotary Kaufungen-Lossetal. Elk jaar is er een uitwisseling, of in Nederland of in Duitsland.

In 2008 was de Rotary Kaufungen te gast in Nederland om het lustrum met ons mee te vieren.

image008

image010

image012

Lustrum diner in de gewelven

Wijnproeverij bij Geutjes

Stadswandeling in Utrecht