© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotarycafé 2024

Op woensdag 27 hielden wij een Rotarycafé in ons tijdelijk onderkomen De Bonifatiuskerk in Muziekwijk. Deze avond stond in het teken van de landelijke Week van de Open Clubbijeenkomsten. 4 gasten werden door voorzitter Francisco Smeur verwelkomt en zoals te doen gebruikelijk volgde er een Rol Call waarin ieder zichzelf kort voorstelde met de bijbehorende classificatie. Hierna volgde een introductie van Rotary door ons lid Nicole van Bloois die tevens inzoomde op onze eigen club. Ze gebruikte daarvoor een mooie PowerPointpresentatie.

De geschiedenis van Rotary begon vanuit Chicago (Paul Harris) in 1905. Zij deden toen al aan goede doelen. In Nederland was initiatiefnemer Jan van Tijen. De naam Rotary werd al in 1923 gekozen. Vrouwen waren echter niet welkom; only male! Deze achterstelling werd tot in de Hoge Raad uitgevochten: pas na 1989 werden vrouwen officieel toegelaten. Bij RCAW is de verhouding man/vrouw 50%/50%+ 1. In ons district is dat 28%. Wij doen het dus goed! Landelijk tellen we 500 clubs, 16.000 leden in 7 districten. In 2023 bestond Rotary 100 jaar, met diverse lokaal overschrijdende activiteiten. Samenvattend: een internationale organisatie, die je verrijkt, waar je actief bent en die vriendschappen (fellowship) bevordert.

Grondslag van Rotary doelen: creëren betere wereld buiten politiek en religie om. Speerpunten zijn het service gerichte, het delen van vakkennis, een actieve, - autonome houding. The Rotary Foundation kent diverse goede doelen: End Polio, Water- en sanitatie project Tanzania Arusha en het ophalen van geld voor Shelterboxen die o.a. worden gedoneerd bij ontheemden als gevolg van natuurrampen (€750,00 p.st.).

De geschiedenis van Rotaryclub Almere Weerwater en speerpunten: Charter in 1998, Clubavonden, Locatiewisselingen, Ledengroei, Jaarprogramma’s en Fundraise projecten. De presentatie werd afgesloten met een video over 25 jaar Rotary Almere Weerwater.

Tenslotte kregen ons oudste en jongste lid de gelegenheid om uit te leggen waarom zij lid van onze club zijn geworden. Onze gasten waren content met de openhartige opstelling en de waardevolle informatie over Rotary en onze eigen club. De avond werd informeel afgesloten met een gezellig glaasje.