Proefsollicitatiemiddag

Tezamen met Rotary Club Zeist organiseren wij jaarlijks een proefsollicitatiemiddag. Hierbij kunnen leerlingen van de eindexamen-klassen van het VMBO Schoonoord ervaring opdoen in het voeren van een sollicitatiegesprek.