© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Verslag 1e Rondom Slotloop voor de Jeugd

Eerste Rondom Slotloop voor de Jeugd

Tegen overgewicht, voor Run4Schools

IMG_1.jpg

IMG_2.jpg

IMG_3.jpg

Op 6 juni jl. vond de eerste Rondom Slotloop voor de Jeugd plaats. De Rondom Slotloop werd georganiseerd door de Rotary Op Seyst en dient drie doelen:

1.

Het terugdringen van overgewicht bij kinderen.

2.

Integratie in de samenleving.

3.

Het is een sponsorloop en de opbrengst gaat dit jaar naar de Stichting Run4Schools.

Overgewicht

De Jeugdloop werd georganiseerd in het kader van het Convenant Overgewicht. Dit convenant is erop gericht om overgewicht bij kinderen tegen te gaan door meer te bewegen. Paul Rosenmöller is voorzitter van de Stuurgroep Convenant Overgewicht en was aanwezig bij de Rondom Slotloop. Rosemöller: "Overgewicht is een individueel probleem. Bij mensen met overgewicht is de balans tussen eten en bewegen verstoord. Maar het is ook een maatschappelijk probleem. Volwassenen en kinderen bewegen minder door bijvoorbeeld computer gebruik, autorijden e.d.en staan bloot aan allerlei verleidingen zoals reclames.

IMG_4.jpg

IMG_5.jpg


Convenant Overgewicht

Verschillende overheids- en maatschappelijke organisaties hebben het Convenant Overgewicht gesloten, waarin zij samenwerken om overgewicht in Nederland terug te dringen. De basis van het convenant is de preventienota Langer Gezond Leven 2004-2007 van het Kabinet. http://www.convenantovergewicht.nl

Integratie in de samenleving

De drie basisscholen die meeliepen in de Rondom Slotloop hebben veel gekleurde leerlingen. Zij vormen een afspiegeling van onze multiculturele samenleving. De drie basisscholen zijn: Basisschool Op Dreef, Basisschool De Kameleon en Basisschool De Koppel. In totaal deden ongeveer 400 leerlingen mee uit alle groepen 3 t/m 8. Burgemeester Koos Janssen van Zeist maakt zich sterk voor integratie: "Sport kan een positieve bijdrage leveren aan integratie. Het is een manier om kinderen met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen en elkaar te leren kennen. Het kan ervoor zorgen dat zij zich onderdeel gaan voelen van onze samenleving. Op die manier bevordert sport de sociale en culturele integratie."

IMG_6.jpg

IMG_7.jpg


Run4Schools

De Rondom Slotloop was daarnaast ook een sponsorloop. Elk jaar wordt een goed doel gesponsord. De drie basisscholen uit Zeist steunen met hun deelname de Stichting Run4Schools voor zwarte scholen in Zuid-Afrika. Run4Schools organiseert naschoolse sportprogramma’s op lagere scholen in het township Mittchell’s Plain, Kaapstad, Zuid Afrika. Dagelijks bereiken zij met hun sportprogramma’s honderden kinderen. Hardlopen is voor Run4Schools de belangrijkste activiteit om geld in te zamelen voor de sportprogramma’s. www.run4schools.nl

IMG_8.jpg

IMG_9.jpg

IMG_10.jpg

Kids in Balance

Kids in Balance verzorgde ook een clinic. Door een arts werd bij de kinderen hun BMI gemeten en advies gegeven. Tijdens de lunch maakte Kids in Balance fruitsmoothies voor de kinderen. Kids in Balance is een uniek onderwijsprogramma voor leerlingen van groep 6 t/m groep 8 met workshops ter bevordering van een gezonde leefstijl. Na de Rondom Slotloop bezocht Kids in Balance nog de drie basisscholen om de leerlingen bewust te maken hoe je overgewicht kunt voorkomen. www.kidsinbalance.nl en www.balancematters.org

Schoonoord Zeist

Leerlingen van de Openbare Scholengemeenschap Schoonoord Zeist hielpen bij allerlei activiteiten bij de Clinics en de Rondom Slotloop. Ook verzorgden zij de muziek op het podium voor en na de optredens. Het zijn leerlingen van de richting VMBO/Mavo, afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid.