© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

UNIEK SAMENWERKINGSPROJECT ROTARYCLUB NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL EN TVO

WAT GAAT KOEN IN MEXICO DOEN? UNIEK SAMENWERKINGSPROJECT ROTARYCLUB NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL EN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS

Onder de noemer “Koen, wat ga je voor Mexico doen?” start deze week een wel heel bijzondere campagne: Rotary en TVO hebben de handen ineen geslagen om zoveel mogelijk aandacht te vestigen op de onderwijssituatie van de weeshuis- en vuilnisbeltkinderen in en rond Miacatlan Mexico. 8 November vertrekt een kleine delegatie Nieuwerkerkers naar dit gebied en een van hen is Koen Groeneweg, leerling 3e jaars VMBO.

Rotaryclub Nieuwerkerk aan den IJssel heeft zich in de afgelopen jaren gecommitteerd aan een aantal charitatieve projecten in Mexico. Door middel van verschillende acties en evenementen zijn grote bedragen bijeengebracht voor een weeshuisproject in Miacatlan en het vuilnisbeltkinderenproject Milpillas. De club heeft op deze manier diverse kinderen de mogelijkheid gegeven onderwijs te volgen. De club meent dat het een goed gebaar is om een middelbare school in het lopende Mexico-project te betrekken en een ambassadeur op deze school aan te wijzen die het 'stokje' van de club overneemt en nieuwe initiatieven ten aanzien van inzamelingen realiseert. TVO is in januari van 2006 gestart met een fysieke integratie in dit Mexico-project: honderden kinderen uit het 2e en 3e leerjaar brachten met Fit for Kids ruim € 4000,- bijeen door een dag te sporten en zich per gemaakte kilometer te laten sponsoren. Met Selma Klinkhamer (locatiedirecteur TVO Nieuwerkerk) is overeengekomen dat TVO zich de komende jaren gaat afficheren met de projecten in Mexico.

Koen Groeneweg (14) is uit een strenge selectie gekozen tot ambassadeur van de Mexico-projecten. Met de kreet “Koen, wat ga je voor Mexico doen?” zal Koen de komende jaren binnen en buiten de school verschillende evenementen organiseren waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor de onderwijssituatie van zijn leeftijdsgenootjes in Mexico. Koen: “Doordat ik over een paar weken zelf naar de vuilnisbeltkinderen reis, hoop ik een heel goed beeld te krijgen van de situatie… Ik denk dat ik daardoor ook veel beter mijn klasgenootjes en de rest van de leerlingen kan uitleggen hoe belangrijk het is stil te staan bij hun leven.”
In de week voor de reis zal Koen met Rotarylid Jan van Bockel langs alle klassen gaan om te vertellen over de reis, de missie en het leven van de kinderen op de vuilnisbelt. Jan van Bockel woonde zelf enige jaren in dit gebied en zal aan de hand van ervaring en heel veel beeldmateriaal Koen ondersteunen. De website www.koenwatgajevoormexicodoen.nl is al in de lucht en Koen hoopt met dit medium een hoop leeftijdsgenoten aan te spreken. Koen: “De site wordt een rode draad in mijn belevenissen de komende maand: ik zal ook proberen vanuit Mexico berichten te sturen, zodat iedereen op de hoogte is van mijn belevenissen”. Een goede ambassadeur kan niet zonder goede assistent, dus is Amber Whittet (15 jaar) aangesteld om tijdens Koens verblijf in Mexico als vaste reporter op te treden.

Agnes den Hartogh, tevens lid van de Rotaryclub: “In de afgelopen maanden zijn we in een klein team met Koen en Amber druk bezig geweest om alles voor te bereiden. Vanuit mijn werkveld vind ik het geweldig leuke uitdaging om Koen, Amber en de school op het gebied van PR en projectontwikkeling te ondersteunen. En te kijken wat we kunnen initiëren om zoveel mogelijk geld en aandacht voor de kinderen te realiseren. Den Hartogh reist 8 november ook mee naar Miacatlan. “Naast mijn taak om Koen zoveel mogelijk te coachen in zijn ambassadeurschap, zal ik heel veel indrukken verwerken in foto’s en illustraties. Na onze reis ga ik een publicatie verzorgen waarin de confrontatie tussen de belevingswereld van een Nederlandse puber met een Mexicaanse leeftijdsgenoot in beeld wordt gebracht.” Dit boekwerk zal voor veel TVO-leerlingen het tastbare bewijs van het leven op de vuilnisbelt worden. Den Hartogh: “Ik hoop dat mijn boekwerk een mooie aanvulling op de verhalen en belevenissen van Koen in Mexico zal zijn!”

Selma Klinkhamer: “Het belang van buitenschoolse maatschappelijke aspecten wordt met de participatie in dit project goed vertaald: we betrekken de jeugd letterlijk in het leven van hun Mexicaanse leeftijdsgenoten. Met alle moderne communicatie-ontwikkelingen en een overschot aan goede-doelen-aandacht denk ik dat het heel goed is eens zo dichtbij in een andere wereld te treden en daar ook een langere tijd bij stil te staan. Omdat we dit project zeker een aantal jaren zullen blijven omarmen, hopen we dat er een grote betrokkenheid en interactie gaat ontstaan ” Klinkhamer is tevens een van de reisgenoten: “Het is geweldig dat de Rotaryclub Koen in staat stelt om op dit moment in zijn leven zo’n bijzondere reis te maken en de belangrijke ambassadeurstaak te dragen. Ik ben dan ook trots op deze ontwikkeling binnen TVO!”

De groep Nieuwerkerkers vertrekt op woensdag 8 november richting Mexico en zal op 17 december terugkeren. Op het programma staan onder andere een bezoek aan het weeshuis te Miacatlan, het vuilnisbeltdorpje Millpillas en diverse ontmoetingen met de kinderen. Koen:”Ik ben bezig om een klein beetje Spaans te leren: ik vind het toch wel belangrijk dat ik met de kinderen daar wat woorden kan wisselen.” Iedereen die nu al nieuwsgierig is naar de voorbereidingen en de achtergrondinformatie, kan zich alvast een beeld vormen door een kijkje te nemen op de website www.koenwatgajevoormexicodoen.nl.