© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Leergeld

Overhandiging van de cheque

Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg/Voorschoten

De stichting Leergeld afdeling Leidschendam-Voorburg/Voorschoten zet zich in voor jeugd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Onder het motto ‘Nu meedoen is straks meetellen’ helpen wij deze kinderen zoveel mogelijk mee te doen in de maatschappij.

De gezinnen waarvoor stichting Leergeld zich inzet hebben een inkomen tot 130% van het minimumloon. Ook gezinnen in een schuldsaneringstraject mogen op ons rekenen.

Hoe komt een gezin bij ons terecht?

Gezinnen kunnen zichzelf aanmelden. Als een gezin dat doet, brengt een van onze vrijwilligers een bezoek. We kijken dan of het gezin in aanmerking komt en welke hulp geboden is. Zo nodig verwijzen we naar andere instanties.

Welke hulp bieden wij?

De stichting verstrekt bijdragen in aanvulling op gemeentelijke bijstand. Dat doen we niet in geld, maar in natura. Wij hopen van harte dat we dankzij de opbrengst van de Badeendjesrace straks nog meer kinderen mogen helpen met bijvoorbeeld:

·

Fiets

·

Lidmaatschap of zomerkamp van sportvereniging of scouting

·

Muziek en andere cultuurbeoefening

·

Speciaal vervoer buiten de gemeente

·

Chromebook of laptop

·

Smartphone voor de brugklas

·

Verjaardagspakket

·

Materiaal voor bijles

·

Schoolspullenpas

·

Sinterklaaspakket