© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Op woensdag 22 mei hadden wij Lindy Heijmering te gast. Zij is coördinator bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het fonds maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in sommige gevallen de benodigdheden zoals voetbalkleding of dansschoenen.

De visie van het Fonds: Alle kinderen en jongeren moeten kunnen meedoen aan sport, cultuur of hun zwemdiploma behalen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of lesgeld voor kinderen van 2 t/m 17 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging/cultuurinstelling of geen zwemdiploma A-B-C kunnen halen. Het Jeugdfonds helpt ook als er spullen nodig zijn zoals sportkleding of dansschoenen.

Landelijk groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede.​ In Almere ligt dit hoger, hier groeit 1 op de 7 kinderen op in armoede! In totaal gaat het om 8.000 kinderen in Almere die ons hulp nodig hebben.​ In 2023 hebben wij 2.275 aanvragen goedgekeurd, in 2024 willen wij hier natuurlijk overheen! Het aantal kinderen zonder zwemdiploma neemt nog steeds toe en dat is zorgelijk gezien Nederland een waterrijk land is en ook Almere veel water in de omgeving heeft! Alle kinderen en jongeren moeten kunnen meedoen aan sport, cultuur of hun zwemdiploma behalen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of lesgeld voor kinderen van 2 t/m 17 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging / cultuurinstelling of geen zwemdiploma A-B-C kunnen halen. Het Jeugdfonds helpt ook als er spullen nodig zijn zoals sportkleding of dansschoenen. 

Almere is de snelst groeiende stad van Nederland en dat brengt nieuwe problemen met zich mee zoals bijvoorbeeld een groeiende ongelijkheid in de stad. Er zijn relatief veel gezinnen met één ouder en kwetsbare jongeren, mensen die te weinig geld of schulden hebben. Zorgen over bestaanszekerheid zijn er niet alleen bij kwetsbare groepen, maar ook bij andere gezinnen. Er is een toename van ongezond gewicht en te weinig bewegen bij kinderen en veel jongeren voelen zich eenzaam. Een deel van de jongeren in Almere groeit op in een onveilige omgeving en dreigt in het criminele circuit te belanden of is al op jonge leeftijd betrokken bij misdaden.

Een kind dat wekelijks meedoet bij een vereniging sport of cultuur, heeft kans op fysieke, sociale en mentale ontwikkeling, nieuwe en kansrijke sociale netwerken, afleiding van de zorgen thuis en een andere rol dan thuis of in de wijk. Ze worden weer trots en krijgen zelfvertrouwen, leren winnen en verliezen, ontwikkelen doorzettingsvermogen en Last but not least ze hebben plezier! Kortom: kans op een betere toekomst!