© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Fellowship

Fellowship, een typische Rotary term die te pas en te onpas gebruikt wordt. Maar wat is het nu eigenlijk? Volgens het woordenboek is het een gemeenschap of kameraadschap terwijl het binnen Rotary juist vaak gebruikt wordt als term voor de onderlinge vriendschap die er in en tussen de clubs leeft.

Toch is kameraadschap en vriendschap iets wezenlijk anders. Vrienden heb je meestal al, daarvoor word je geen lid van een Rotaryclub. Juist de onderlinge samenwerking, de kameraadschap die je met elkaar opbouwt als je voor anderen of je omgeving bezig bent met een project, dat is de fellowship. Vanuit die fellowship kan dan wel vaak een hele mooie vriendschap groeien.

De Gouverneurs 2022-2023 begonnen hun avontuur met negen fotootjes op een scherm. Wij leerden elkaar kennen door naast Rotary-gerelateerde zaken vooral veel aandacht aan elkaar te geven. In de Zoom-bijeenkomsten weliswaar, maar bij elke meeting werd met elkaar gedeeld hoe de stand van zaken was. Natuurlijk vooral rondom corona en in de clubs, maar zeker ook rond de persoon achter de DGN zelf. Op het moment dat wij elkaar na bijna een jaar voor het eerst fysiek tegenkwamen, bleek dat de ene gouverneur groter was dan het scherm deed vermoeden en de andere juist kleiner, maar hadden we wel het gevoel elkaar al te kennen. Dit heeft bijgedragen aan de onderlinge fellowship én vriendschap die er in onze jaarring bestaat. Daardoor hebben we met elkaar het feest in Amsterdam beleefd, hebben we op dit moment regelmatig contact over de lopende 100-jaar Rotary Estafette en zijn we op internationale bijeenkomsten ook altijd een gezamenlijke oranje vlek.

Die internationale bijeenkomsten brengen ook andere fellowships onder de aandacht. Van bierdrinkers tot motorrijders en van birdwatchers tot flying Rotarians. Voor iedereen die dat wil is er wel een internationale fellowship. Deze zijn vaak ook op congressen en seminars te vinden en uiteraard op de website. In zo’n fellowship worden bijeenkomsten georganiseerd, ideeën uitgewisseld en wordt genoten van de gezamenlijke hobby of interesse. In dit geval staat fellowship voor de gemeenschap en ook hier groeien hele mooie vriendschappen uit.

Bijna elke Rotarclub heeft wel een zusterclub. Soms dichtbij en soms heel ver weg. Het contact met die club is ook fellowship. Ik vergeet nooit de spontane ontmoeting die ik in Houston op de Conventie had met een lid van RC Hatfield. Iemand die ik 3 jaar daarvoor voor het laatst had gezien, maar wat een fantastisch moment was dat. Dát is voor mij fellowship en ik wens dat iedere Rotarian en Rotaracter toe.

Fijne zomer en een mooi nieuw Rotary jaar vol met nieuwe ontmoetingen en veel fellowship!

Corine den Baars
PDG D1610 | Zuidwest-Nederland