© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Finale van de estafette 100 jaar Rotary in Nederland

Met de symbolische eerste schop, de 'gouden schep', is de aanleg van een klimaatvriendelijk voedselbos in Sluiskil van start gegaan als afsluiting van de 100-jarige viering van Rotary in Nederland. Dit bijzondere moment vond plaats tegen de achtergrond van een prachtig concert in de basiliek van Hulst, waar de estafetteschep werd overgedragen aan de Belgische Rotary.

De actie onderstreept de verbondenheid tussen de clubs en is het resultaat van een indrukwekkende fondsenwervingscampagne, waarbij bijna 5000 puzzels zijn verkocht om de aanleg van 3,5 hectare aan voedselbos te ondersteunen. Dit initiatief illustreert de sterke focus op samenwerking en klimaatverbetering die Rotary Nederland nastreeft.

Deze mijlpaal in Sluiskil, gevierd door de gouverneurs van de zeven Nederlandse Rotary districten samen met wethouder Laszlo van de Voorde, markeert een nieuw begin voor het voormalige voetbalveld en belichaamt de inzet van de gemeenschap voor een groenere toekomst. Het voedselbos draagt bij aan de biodiversiteit en biedt een natuurlijke manier van CO2-opslag, waarmee de leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties wordt verbeterd.

De bakfiets die dit jaar alle clubs aandeed is gesponsord door TREK BIKES en gaat naar een goed doel.

1 / 3