© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Sprekers en wereldcafé

Ton Liefaard en Tom Sauer

Sprekers en wereldcafé

Sprekers op de DISCON 2023 zijn prof. dr. mr. Ton Liefaard en prof. dr. Tom Sauer. Ton verzorgt een lezing over het intergenerationele belang van kinderrechten. Tom focust op de actuele verhouding tussen Rusland en het westen. Na de twee lezingen gaan we in een wereldcafé met elkaar in discussie.

Beide sprekers geven alvast een korte toelichting op hun lezing. Ook verklappen we de centrale vraag die we in het wereldcafé in twee rondes van 20 minuten met elkaar gaan beantwoorden.

Ton Liefaard over kinderrechten

Prof. dr. mr. Ton Liefaard is hoogleraar Kinderrechten en vicedecaan aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Bovendien bekleedt hij daar de UNICEF-leerstoel Kinderrechten. Op de DISCON 2023 verzorgt hij de lezing ‘Participatie van kinderen: de intergenerationele betekenis van kinderrechten’.

Ton bespreekt het intergenerationele belang van kinderrechten. Hij richt zich op een van de meest innovatieve bepalingen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, dat nagenoeg alle landen in de wereld omarmen: het recht om te worden gehoord, ook wel het participatierecht.

Dit recht heeft, gezien in samenhang met de andere rechten die kinderen toekomen, de afgelopen decennia een belangrijke invloed op de manier waarop we kinderen behandelen en moeten behandelen. De stem van kinderen wint enorm aan belang en draagt bij aan een inclusievere en weerbaardere samenleving.

Aan de hand van een aantal actuele thema’s bespreekt Ton de betekenis van het recht op participatie van kinderen en breekt hij een lans voor een inclusievere benadering van kinderen in besluitvorming die kinderen raakt, ook als zij nog niet zijn geboren.

Tom Sauer over Rusland en het westen

Prof. dr. Tom Sauer is hoogleraar Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in internationale veiligheid, met name in kernwapenproblematiek. Pax Christi Vlaanderen benoemde hem tot Ambassadeur voor de Vrede. Op de DISCON 2023 spreekt hij over Rusland en het westen.

Het oorlogsnarratief domineert de media. Er is maar één schuldige en dat is Poetin. En er is maar één slachtoffer, met name de Oekraïense bevolking. Maar is dat zo ? Heeft het westen ook geen boter op het hoofd? Tom legt uit waarom Poetin heeft gedaan wat hij heeft gedaan.

Sauer pleit voor een meer genuanceerde blik en een nuchtere aanpak van de oorlog op basis van wetmatigheden binnen de internationale politiek en rekening houdend met de geschiedenis. Hij ziet behoefte aan een vredesnarratief dat oproept tot een staakt-het-vuren, gevolgd door een vredesakkoord waarvan we de contouren nu al kunnen schetsen.

Jammer genoeg zal eerst een impasse op het terrein nodig zijn. Beide partijen moeten inzien dat verder vechten geen zin heeft. Als Rusland wordt teruggedreven door teveel en te grote Westerse wapenleveringen, is de kans niet onbestaand dat een kernwapen wordt ingezet, met alle risico’s van dien.

Wereldcafé

Wereldcafé is een werkvorm waarin we het goede, geanimeerde en eerlijke gesprek aan de cafétafel zoveel mogelijk benaderen. Tijdens de DISCON 2023 gaan we na de plenaire start en de sprekers zo’n wereldcafé houden.

Aan alle tafels draait het om een centrale vraag: wat kunnen wij, met wat we net allemaal hebben gehoord? Wat zou ons persoonlijke aandeel kunnen zijn om een concrete stap verder te zetten?