© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Workshops en rondleiding

Een ouderwetse timmermanswerkplaats

Workshops en rondleiding

Geen twee, geen vier, maar zeven workshops en een rondleiding staan je te wachten op de DISCON 2023. Kies zelf je favoriete onderwerpen.

Met plezier geven we een korte beschrijving van de zeven workshops en de rondleiding.

Workshop 1: Op weg naar nieuwe verhoudingen in de lokale samenleving – Rotary als bindmiddel

Afbeelding met persoon, vrouw, poseren, staand

Automatisch gegenereerde beschrijvingFrank Speel is programma­manager Lokale Democratie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Carien Verhoeff werkt als associate lector Wereldburgerschap aan De Haagse Hogeschool. Frank en Carien verzorgen een workshop over nieuwe verhoudingen in de lokale samenleving.

Kansenongelijkheid, pandemiebeleid, woningtekort, armoede, duurzaamheid. Het zijn complexe maatschappelijke vraagstukken die vragen om een innovatieve aanpak. Het is ondenkbaar dat de overheid het in haar eentje oplost. In tegendeel, we moeten alle denk- en doe-kracht in de lokale gemeenschap bundelen. Met burgerberaden, digitale participatie en een burgertop verbeteren we de besluitvorming, maar dat is niet genoeg.

In deze workshop verkennen we het veranderende speelveld tussen overheid, burgers, lokale organisaties en bedrijven. Nieuwe participatievormen ontwikkelen zich naast bestaande vormen. Hoe kunnen individuele burgers bijdragen en op welke manier kan Rotary in dat veranderende speelveld een verbindende schakel zijn? We gaan aan de slag met concrete ambities in de lokale gemeenschap voor 2026.

Workshop 2: Hoe rechtvaardig bewegen we naar een duurzamere en eerlijkere wereld?

Afbeelding met persoon, buiten, staand, poseren

Automatisch gegenereerde beschrijvingManja van de Plasse is makelaar Jong Leren Eten voor het ministerie van LNV en gastdocent Natuureducatie. Bas van den Berg is senior onderzoeker Systemisch Co-design voor Regeneratief Onderwijs en senior beleidsmaker Duurzaamheid in Onderwijs aan De Haagse.

Onze wereld staat voor ecologische en sociale rechtvaardigheidsvragen. Als reactie op de collectieve uitdagingen zien we een wildgroei aan ecologische vormen van onderwijs, waarbij onderwijs en maatschappij samenkomen. Denk aan living labs, challenge labs en field labs. Maar vaak vullen we rechtvaardigheid in vanuit een geprivilegieerd perspectief, waarbij we een deel van de mensen onderwaarderen.

De uitdaging bij de complexe vraagstukken is om comfortabel bezig te zijn met rechtvaardigheid. Hoe zetten we ons in op een manier die rechtdoet aan persoonlijke, systemische en relationele complexiteit? Kortom, in deze workshop onderzoeken Manja en Bas samen met de deelnemers een aantal oncomfortabele, maar belangrijke rechtvaardigheidsvraagstukken voor een duurzamere en eerlijke wereld.

Workshop 3: Is Den Haag, internationale stad van vrede en recht, nog up-to-date?

Afbeelding met persoon, buiten, vrouw

Automatisch gegenereerde beschrijvingMendeltje van Keulen is praktijkprofessor Changing Role of Europe aan De Haagse Hogeschool. Ook adviseert zij organisaties, bedrijven en professionals in Europa. Rosa Groen is docent-onderzoeker aan De Haagse. Zij werkt voor Mendeltjes lectoraat en is docent European Studies.

Hoe maken we de internationale stad van vrede en recht aantrekkelijk voor internationale organisaties? Sinds eind negentiende eeuw is Den Haag een aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale instellingen, zoals het Permanente Hof van Arbitrage, het Internationaal Strafhof, Europol en Eurojust. Maar onlangs moest Den Haag twee bijzondere kansen laten lopen.

Het kandidaatschap voor het internationale weerbureau ECMWF zou naar Utrecht gaan en de competitie voor het Europese anti-witwasagentschap AMLA naar Amsterdam. Voor beide organisaties trok Nederland zich terug, maar het lijkt erop dat Den Haag aan relevantie inboet. Mendeltje en Rosa brainstormen met de deelnemers aan de workshop over de aantrekkelijkheid van steden, de lobby en belangrijke vestigingsfactoren voor internationale (VN-achtige) clubs.

Workshop 4: Everyday mediation skills in formal and informal interactions (workshop in English, discussion in Dutch)

Afbeelding met persoon, person, poseren, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijvingBarbara Warwas is a lector in Multilevel Regulation at The Hague University of Applied Sciences. Barbara has a Ph.D. in Law from the European University Institute. Joost Haest is a lawyer and partner at Severijn Hulshof advocaten, a boutique law firm for construction and procurement law.

The workshop aims to increase the participant’s awareness of mediation as a dispute prevention and resolution tool. The workshop will be organized in two parts. The first part will start with a presentation of the fact pattern of a legal case where a dispute was referred to a court. Participants will be asked to discuss the pros and cons of mediation in this specific case.

The second part of the workshop will focus on mediation in everyday interactions at the more local community level. Here, basic mediation skills training will be offered to participants. We will focus on exercises and tips on how to communicate in daily interactions, how to listen actively, and how to build trust in everyday situations involving relatives and people whom we do not know well.

Workshop 5: De rol van professionals voor inclusieve, gelijkwaardige ruimtes

Afbeelding met persoon, poseren

Automatisch gegenereerde beschrijvingWinnie Roseval is onderzoeker bij het kenniscentrum Global and Inclusive Learning van De Haagse Hogeschool, ED&I-consultant en medeoprichter van CNNCT, een bureau voor inclusieve marketing. Rochelle Heerema is zelfstandig ondernemer in het sociale domein en initiatiefnemer van stichting Positive Minds.

Hoe ga je als professional in 2023 om met vragen rondom diversiteit en inclusie? Hoe leer je om te gaan met je eigen (voor)oordelen/aannames en gesprekken hierover met anderen aan te gaan? Bewustzijn en goede bedoelingen zijn een begin, maar ze zijn vaak niet genoeg voor meer gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Winnie en Rochelle geven je handvatten om anderen te inspireren.

Voor een inclusieve ruimte is de openheid noodzakelijk om te zien hoe gestigmatiseerde verhalen en verhalen die tot de norm behoren zich tot elkaar verhouden. Door te snappen wat jouw positie in deze ruimte is, wordt zichtbaar hoe ons perspectief van waaruit we zijn geconditioneerd, bepaalt met wie we ons gemakkelijk(er) kunnen identificeren. Het zijn echter juist de ‘andere’ verhalen waarmee we ons wereldbeeld kunnen verrijken.

Workshop 6: Meedoen en meepraten in de beroepscontext – rechten en plichten

Afbeelding met persoon, poseren, glimlachen

Automatisch gegenereerde beschrijvingHafida Amajoud zet zich in voor mensen die ver van de maatschappij staan. Ook helpt ze studenten aan het begin van hun carrière, zodat zij zelfredzaam worden. Laurence Guérin is lector Wereldburgerschap aan De Haagse Hogeschool en practor Burgerschap bij ROC van Twente.

Bij participatie wordt vaak gedacht aan politieke participatie. In deze workshop gaan we na, op welke verschillende manieren participatie in de beroepscontext kan worden vormgegeven en hoe het onderwijs daarin een rol kan spelen. Participatie is niet alleen buiten het beroep maar ook binnen het beroep belangrijk. Welke rechten en plichten zijn ermee gemoeid?

Op een interactieve manier ontleden Hafida en Laurence wat participatie in de beroepscontext kan betekenen, van het oefenen met zelfredzaamheid tot medezeggenschap. Samen nemen ze de deelnemers mee in de missie om mensen zoveel mogelijk te laten meedoen, in het ontzorgen van mantelzorgers en in het onderzoek naar de participatie van jongeren binnen en buiten het beroep.

Workshop 7: Verdraagzaamheid en veelzijdigheid in de praktijk

Afbeelding met persoon, staand, mensen, poseren

Automatisch gegenereerde beschrijvingHan Cuperus is predikant, trainer Geweldloos communiceren en heeft ervaring met community peacemaker-teams in diverse delen van de wereld. Ingrid de Caluwé is directeur Corporate affairs in de farmaceutische industrie en heeft ervaring met steun aan democratiseringsactivisten.

Hoe krijg je meer interactie tussen bevolkingsgroepen in wijken en hoe bevorder je zo begrip voor elkaars situatie en belevingswereld? En welke rol kunnen Rotarians daarin spelen?

In deze workshop verkennen we de mogelijkheden om het contact tussen de verschillende bevolkingsgroepen in onze gemeenschappen te versterken. Onze steden worden steeds meer een smeltkroes van vele nationaliteiten en culturen. Van vluchtelingen tot aan expats en alles er tussenin. Hoe kunnen we zorgen dat er meer positieve interactie komt?

Rondleiding

Afbeelding met persoon, person, muur, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijvingJos Beelen is professor of Global Learning en co-directeur van het kenniscentrum Global and Inclusive Learning aan De Haagse Hogeschool. Hij is ook visiting professor bij Coventry University en Western Norway University of Applied Sciences. Samen met de leden van zijn kenniskring onderzoekt hij de implementatie van Internationalisation at Home voor alle studenten en wat dit vereist van docenten en van de organisatie.

Tijdens deze rondleiding zullen we niet alleen het gebouw bekijken, maar ook een aantal werken uit de kunstcollectie van De Haagse Hogeschool. Daarnaast zullen we op een aantal plaatsen stilstaan bij de missie van De Haagse en bij de manier waarop de instelling invulling geeft aan internationalisering en wereldburgerschap en aan praktijkonderzoek op deze terreinen.

Jos verzorgt twee rondleidingen na elkaar, elk met een maximum van 25 deelnemers. We verzamelen bij de Speakers Corner.