© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Kinderen Wandelen voor Water voor ontheemden in Jemen

Leerlingen van Vlaardingse basisscholieren bewust maken van het feit, dat het niet vanzelfsprekend is dat er schoon drinkwater uit de kraam komt. Rotary Vlaardingen wil dit bewustzijn bij de jeugd versterken door de organisatie van een wandeling met water op 18 maart.

VLAARDINGEN – ‘De leerlingen staat een sportieve uitdaging te wachten, Zij zullen zes kilometer wandelen met zes liter water in een rugzakje, net als veel van hun leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden, die dagelijks ver moeten lopen om water te halen,“ zegt Martijn Verbeek van de Rotary Vlaardingen. “In de aanloop naar de wandeling hebben de leerlingen in een gastles meer gehoord over het wereldwijde waterprobleem en zijn ze geënthousiasmeerd om hun steentje bij te dragen door het inzamelen van geld,” aldus de organisator van de Rotary. “De opbrengst van Wandelen voor

Water gaat naar het werk van ZOA in Jemen. ZOA is een organisatie die mensen ondersteunt die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp door hen te helpen hun bestaan opnieuw op te bouwen. Watervoorzieningen en sanitaire voorzieningen zijn

hierin essentieel. Jemen is het armste en droogste land van het Midden-Oosten. Al jaren zijn er conflicten in het land waardoor duizenden mensen gevlucht en ontheemd zijn.

Waterbassins Miljoenen mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater,” aldus Rotaryvoorman. “Met de opbrengst van Wandelen voor Water wil ZOA komend jaar in acht dorpen in Jemen 240 families helpen aan schoon drinkwater. Dit doet men door de aanleg van waterbassins en de opvang van regenwater, onder andere van de daken van huizen. Daarnaast krijgen de families voorlichting en training over het filteren van drinkwater.” De leerlingen lieten zich voorafgaand aan de wandeling sponsoren door familie, vrienden en bekenden.

10.000 euro “Wat van te voren eenvoudig leek, viel bij de meeste leerlingen toch wat tegen. Wandelen met water is een zware opgave,“ laat Martijn Verbeek weten. Aan Wandelen voor Water doen op woensdag 18 maart ruim vierhonderd leerlingen mee van de scholen Open Vensters, Bavinckschool, De Klinker, Breinpaleis, Kindercentrum De Ark, Prins

Willem Alexander en De Hoeksteen. Het parcours is uitgezet in de Broekpolder. Rotary Vlaardingen hoopt dat de leerlingen een bedrag op halen van 10.000 euro.