© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Water voor 20.000 mensen: hoe kan jij helpen?

Beste fellow Rotarians van Rotary Club Vlaardingen,

We steunen als Rotary Club Vlaardingen dit jaar het Project “Water voor 20.000 mensen”. Voor zo’n ambitieus plan is héél veel geld nodig. We hopen hier een Global Grant voor te krijgen en dat de teller uiteindelijk zo op 300.000 euro te krijgen.

We zouden het bijzonder waarderen als we van Rotary Club Vlaardingen of van leden van jullie club, steun voor ons project zouden mogen ontvangen. Water is voor ons vanzelfsprekend, maar in een land als Cambodja is niets vanzelfsprekend.

Een van onze Rotarians, Giulio Tomaello, is sinds 2010 actief met Stichting Toetssteen in Cambodja met het bouwen van huizen en met waterprojecten. Om dit te kunnen realiseren, organiseert hij jaarlijks een reis naar Cambodja en wordt geld opgehaald om hun projecten te kunnen financieren. In het Rotary Magazine van februari jl. is daar uitgebreid aandacht aangegeven. Hieronder laat ik Giulio aan het woord.

Waar wil ik jullie aandacht voor vragen?

Ten eerste voor onze actieve reis in Cambodja (van 13 t/m 23 januari 2017) en vervolgens voor ons nieuwe project “Water voor 20.000 Mensen”. Het zou me bijzonder verheugen als je met mij mee zou willen gaan naar Cambodja! Reisinformatie met veel foto’s heb ik bijgevoegd. Van Rotary Club Vlaardingen heb ik de steun gekregen voor ons waterproject. Als ons plan slaagt, dan wordt iedere door jullie geschonken euro door Rotary International later verdubbeld!

In de afgelopen jaren hebben we als Stichting Toetssteen meer dan 320 huizen gebouwd voor de allerarmsten in Cambodja. Een dak boven ons hoofd is een basisbehoefte van ieder van ons.

We hebben in de afgelopen zes jaar dat we nu actief zijn, gemerkt dat ook in Cambodja er duidelijk sprake is van een ingrijpende klimaatverandering. De snelheid waarmee het gebeurt, deed me schrikken. Het waterpeil in het enorme Tonle Sap meer stond in januari jl. reeds op het lagere niveau van februari. Helaas begint deze uitzondering steeds meer de regel te worden…..

Wij zijn er ons steeds meer van bewust geworden dat we met elkaar veel tot stand kunnen brengen. Het gaat om goede plannen, de wil en het vermogen om iets wezenlijks te realiseren.
De brandstof voor onze motor leveren de sponsors en ….. alle mensen voor wie we het doen!

Er zijn zoveel zaken gaande in onze wereld waar we helemaal niets aan kunnen doen. Maar het heeft geen zin om bij de pakken neer te gaan zitten! Gewoon doen wat je kan en dat is echt veel meer dan we vaak denken. Wegkijken is geen optie: zie Before the Flood - National Geographic .

Als Toetssteen hebben we in de loop der jaren regelmatig laten zien dat we met elkaar in staat zijn om allerlei positieve zaken in de wereld te zetten. Denk maar aan onze huizenbouw projecten, waterputten & reservoirs, groene velden met gewassen en medische zorg voor zieken.

“Water voor 20.000 mensen” is zeker géén druppel op een gloeiende plaat….

Samen met een groeiend aantal Rotary Clubs in Nederland en onze vaste partner Tabitha in Phnom Penh hebben we het plan opgevat om de komende jaren “Water voor 20.000 Mensen” in Cambodja beschikbaar te gaan stellen. Rotary Club Vlaardingen verleent ons hierbij steun voor de aanvraag van een “Global Grant” (=verdubbeling) en alles wat er bij komt kijken. Ja, dit is een inderdaad een zeer ambitieus plan, maar we hebben geleerd dat je de lat best hoog mag leggen.

Cambodja heeft gelukkig door de jaarlijkse moesson en de Mekong de beschikking over water. Maar na de moessontijd komt steeds een lange(re) periode van droogte. Dan worden door Cambodjanen massaal de beschikbare reservoirs aangesproken. Het is dus belangrijk om die aan te leggen en waterputten te slaan. Daar kunnen we met elkaar uitstekend bij helpen!

Water changes lives. Water is life! Zie: Tabitha video The Big Splash

Voor 75% van de kinderen in Cambodja is goed drinkwater niet beschikbaar!

Dat moet én dat kan ook anders. We kiezen bewust voor eenvoudige en effectieve installaties, die snel te repareren zijn. We hebben vaak gezien dat hightech waterpompen op het platteland van Cambodja helaas maar een korte levensduur hebben. Naar verluidt zijn zo’n 80.000 door o.a. de UN geschonken waterpompen op het platteland volledig buiten werking. Er is niet gezorgd voor een goede begeleiding en daarbij is er sprake van een culturele kwestie: als je iets krijgt, ben je héél dankbaar en ga je zeker niet klagen bij de schenker als iets niet meer functioneert…..

Welke soort waterputten en reservoirs hebben we? Zie: Tabitha Cambodia Water Program

children sharing clean filtered water

Drinkbaar water, meer vragen deze Cambodjaanse kinderen niet van ons


Tot zover Giulio! We hebben echt een goed project! We hebben de wil, de juiste partners en het vermogen om dit ambitieuze project te realiseren. Het ontbreekt ons alleen nog aan voldoende financiële middelen. Daar hebben we o.a. de hulp van onze fellow Rotarians nodig! We vragen je ons en de mensen in Cambodja dit jaar een steun in de rug te willen geven! Donaties kunnen jullie storten op bankrekening:

Rotary Vlaardingen – Stichting Community Service
IBAN: NL65 INGB 0652 4206 56 o.v.v. Water voor 20.000 mensen

Alvast mede namens vele Cambodjanen: hartelijk bedankt voor jullie gulle gaven!

Akun (Khmer voor Dank je wel!) en ….wellicht tot ziens in januari a.s. in Cambodja!

Martijn Verbeek

Voorzitter Rotary Club Vlaardingen