© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Arnold van Oort

C:\Users\Henk\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Arnold-1.jpg

Arnold van Oort

Arnold heeft met een doctoraalbul farmacie een goede basis gelegd voor een gevarieerde loopbaan in de wereld van pillen en poeders. Begonnen als apotheker in een openbare apotheek, is hij directeur bij de fabrikant voor generieke geneesmiddelen Pharbita geworden en algemeen directeur bij de Farmaceutische groothandel Brocacef. Vervolgens is hij lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken geworden met circa 100 apotheken en uit die hoedanigheid heeft hij een inkoopcombinatie voor medicijnen opgericht.

Als hoogtepunt in zijn carrière beschouwt hij het tot stand brengen van samenwerking tussen de Alphense apothekers.

Naast zijn werk geeft het lidmaatschap van een aantal besturen hem veel voldoening.

Onze farmaceut is lid geworden, omdat de Rotary-idealen van onderlinge vriendschap en verbondenheid en van dienstbaarheid aan de samenleving hem aanspreken en vanwege de diversiteit binnen de club – niet alleen wat betreft persoonlijkheid, maar ook beroepsmatige achtergrond.

Bijzonder momenten in zijn Clubleven waren zijn voorzitterschap en het zijn van secretaris. Daarnaast de ondervonden steun en vriendschap bij bijzondere gebeurtenissen.

Arnold heeft een brede interesse bij alles wat verschijnt in de betere boekhandel. Filosofie mag zich in zijn bijzondere belangstelling verheugen, terwijl hij ook graag fietst en zich afbeult bij het fitnessen.