© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Henk Snoeks

Henk Snoeks

Henk heeft aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Bouwkunde gestudeerd. Henk heeft zich toen gespecialiseerd in Restauratie en Bouwen in ontwikkelingslanden.

Henk werkt als architect in verschillende disciplines.

Henk is vooral op zoek naar de kwaliteiten van verschillende partijen in een project. Grote uitdaging hierin is om te verbinden. Belangen van opdrachtgevers voelen en vertalen naar mooie en realistische ontwerpen. Zoals goed is gelukt bij een woning voor een Rotary lid. Maar zeker ook bij de functiewijziging van de Russisch Orthodoxe kerk in Amsterdam tot hightech kantoorruimte. Dit project heeft de 2e prijs bij de Geurt Brinkgreve Bokaal behaald.

Als onderdeel van de samenleving draag je zorg voor de zwakkere. Dit is wat Henk van huis uit heeft meegekregen en dit probeert hij dan ook uit te voeren.

Dienstbaarheid en samenwerking zijn voor Henk sleutelwoorden in zijn maatschappelijke activiteiten.

Henk heeft enerzijds de Rotary gezien als uitbreiding van zijn netwerk en het uitwisselen van kennis met leden met verschillende andere achtergronden en beroepen.

Daarnaast is ook het doen van vrijwilligerswerk voor de samenleving van grote waarde.

Hoogtepunt van het lidmaatschap voor Henk is zeer zeker de aanleg van een drainagesysteem op zijn volkstuin door de Rotaryleden. Een echte daad van fellowship op een moment dat Henk het echt nodig had.

Daarnaast heeft het faciliteren van een uitje voor de Zonnebloem erg veel voldoening gegeven.

Als clublid vindt Henk het eerste meegemaakte lustrum echt een geweldige ervaring geweest.

Als hobby’s heeft Henk koken en lekker eten op 1 staan. Daarnaast krijgen fotografie, reizen en muziek maken ook de nodige aandacht.