© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Bert van Zeijts

Bert van Zeijts

Bert is na een HBO opleiding als trainee in het bankwezen gekomen en in diverse (management-)functies bij verschillende Rabobanken actief geweest, w.o. een lange tijd als directeur van een plaatselijke Rabobank.

In zijn loopbaan vormden de realisatie van een nieuw hoofdkantoor van de Rabobank in Alphen aan den Rijn en de succesvolle begeleiding van grote management buy-out-in-transacties belangrijke mijlpalen, waar hij met tevredenheid op terug kijkt.

Dat geldt ook voor de realisatie van projecten in het kader van Wonen boven Winkels en Bedrijven in Amsterdam waarbij, in samenwerking met meerdere organisaties, leegstaande (boven-)woningen weer aan het woningbestand werden toegevoegd.

In het algemeen was Bert in zijn werk, bij transacties van welke aard en omvang dan ook,

vooral gericht op de tevredenheid van cliënten.

Als onderdeel van de samenleving draag je zorg voor de toekomst en de zwakkeren.

Dit is een waarde die Bert heeft meegekregen vanuit zijn opvoeding.

Daarom vervulde en vervult hij ook met verve bestuurlijke functies bij meerdere instanties, zoals diverse onderwijsinstellingen, de Hospicegroep en Job-Rotary.

Deze laatste activiteit is gericht op het ondersteunen van oudere werklozen.

Het lidmaatschap van Rotary brengt Bert veel contacten met mensen uit verschillende beroepsgroepen, waardoor je je eigen kennis verbreedt.

De organisatie van projecten voor maatschappij en samenleving zijn voor hem onder meer reden geweest om lid te worden van Rotary.

Binnen de club zijn voor hem vooral de “doe-activiteiten” belangrijke onderdelen en is de saamhorigheid van de leden, bij persoonlijke hoogte- en dieptepunten, voor hem van grote waarde.

Hobby’s heeft Bert ook nog volop. Voornamelijk actief tennissen en golfen, alsook passief kijken bij de (sport-)activiteiten van zijn (klein-)kinderen.

Het forse aantal bestuurlijke functies, ten behoeve van sport- en maatschappelijke organisaties, is de laatste jaren wat verminderd.