© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Zin in geven

"Zin in geven" 

over het geven aan goede doelen

Van oudsher vragen mensen in behoeftige omstandigheden onze steun. En naarmate de wereld via media en Internet dichterbij komt, zien we steeds meer mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken. Intussen komen de overheidsbudgetten voor Ontwikkelingshulp onder druk te staan, omdat we eerst onze eigen behoeften willen bevredigen.

Ook het milieu kan niet zonder onze hulp. Op vele plaatsen in de wereld staat de natuur onder druk vanwege de manier waarop mensen daarmee omgaan. En ook op dat gebied lijkt de overheid zich terug te trekken, vanwege de noodzakelijke bezuinigingen, terwijl bijvoorbeeld de regenwouden nodig zijn als longen voor de wereld, en wij willen genieten van de rust in de natuur.

En dan is er recent de vraag om steun bij gekomen vanuit de wereld van de kunstbeoefenaars. Ook daar blijken de bezuinigingen toe te slaan, en wil de overheid de markt meer zijn werk laten doen.

Hoe gaan wij om met de toenemende vraag om onze bijdragen? Hoe bepalen we aan welke doelen we willen geven, en hoeveel? Wie vragen we daarbij om advies, en wat mogen we verwachten van partijen die we met een bijdrage hebben ondersteund?

Vragen waar velen van ons mee worstelen. Daarom organiseert de remonstrantse gemeente Amsterdam op zaterdag 7 mei tussen 14.00 en 17.30 uur, een bijeenkomst in Vrijburg. We zullen worden voorgelicht door enkele deskundigen, zoals iemand die beroepsmatig mensen adviseert bij hun geefgedrag en iemand die dat geefgedrag wetenschappelijk onderzoekt. En verder zal onderling over deze vragen van gedachten worden gewisseld.

Plaats: Diepenbrockstraat 46, Amsterdam,

Tijd: 7 mei van 14.00 uur tot 17.30 uur,

Kosten: geen

Nadere informatie: Joost Röselaers (jhroselaers@orange.nl, 06-55776713), Chris Dutilh (Chris@dutilh.com)