© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotarkids leveren melk

http://rotarkidsamsterdam.nl/wp-content/uploads/2015/02/Rotargoed-mooi1.jpg

Eerste 1700 liter zuivel voor kinderen gedoneerd aan Voedselbank

Maandag 5 september om 14.00 uur was het zover, Hanos leverde om 14.00 uur de eerste 1700 liter zuivel af bij het distributiecentrum van De Voedselbank, we zijn van start!!!

Het initiatief van Stichting Rotarkids om 1700 kinderen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, iedere week, een jaar lang van 1 liter zuivel te voorzien is gestart. Hanos Amsterdam leverde vandaag de eerste 1700 pakken houdbare zuivel af bij het distributiecentrum van de Voedselbank Amsterdam.

Voedselbank wil gevarieerd en gezond voedsel aanbieden in zijn wekelijkse voedselpakketten en volgt daarbij de schijf van vijf. Zuivel, belangrijk voor kinderen in de groei, is een essentiële schakel. Aanleiding voor Stichting Rotarkids, die zich al sinds 1992 inzet voor kansarme kinderen in Amsterdam, om het Rotarkids Zuivelplan op te zetten. Het doel is om iedere week, 1 jaar lang, 1700 liter zuivel te doneren voor de wekelijkse voedselpakketten, totaal 88.400 liter. Dankzij de eerste donaties van verschillende Rotaryclubs (waaronder het Benefietconcert van juni 2016) , particulieren en Hanos zijn de eerste 1700 liter geleverd. Bijna 90.000 liter zuivel nodig voor 1 jaar.

Om 1700 Amsterdamse kinderen 1 jaar lang 1 liter zuivel per week te geven heeft Rotarkids niet genoeg geld. Dat is voor 1 jaar bijna 90.000 liter zuivel (52 weken x 1700 liter = 88.400 liter). Rotarkids heeft nu genoeg budget voor 12 weken, dus er is nog veel hulp nodig. Help Rotarkids, geef bv. 1 kind iedere week een jaar lang 1 liter zuivel voor € 25, of 4 weken voor € 2,--.www.rotarkids/zuivelplan.

Voedselbank Amsterdam streeft ernaar wekelijks gezond en gevarieerd eten te geven aan mensen die het niet hebben. Zo gaat zij armoede tegen, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. De Voedselbank dient zo als schakel tussen overschotten enerzijds en armoede anderzijds. Per week worden 4500 voedselpakketten gedistribueerd. http://www.amsterdam.voedselbanknederland.nl/

Stichting Rotarkids zet zich sinds 1992 in voor kansarme en kwetsbare kinderen in Amsterdam. Kinderen en jongeren die zich vaak aan de onderkant van de samenleving bevinden, en daardoor worden belemmerd in hun ontwikkeling of zich in een achterstandssituatie bevinden. Rotarkids wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren in deze situatie een steuntje in de rug te geven. . Stichting Rotarkids is een samenwerkingsverband van een groot aantal Rotaryclubs uit Amsterdam en omgeving. http://www.rotarkids.nl/

http://rotarkidsamsterdam.nl/wp-content/uploads/2016/03/Rotarkids-zuivelplan_70-15-0-0_logo-178x300.png http://rotarkidsamsterdam.nl/wp-content/uploads/2016/03/VBlogovierkantVCA-300x300.jpg