© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Karel Claassen opvolger Hans van Leerdam

Karel Claassen opvolger Hans van Leerdam

PDG Hans van Leerdam, scheidend voorzitter van onze districtscommissie Vocational Service, wordt opgevolgd door Karel Claassen (RC Amsterdam-Minerva). Karel is o.a. medeauteur van het zgn. Vision Rapport, dat is verschenen bij het 100-jarig bestaan van Rotary International in 2005. In dit rapport werd onder meer het belang van Vocational Service als een van de kernwaarden van het Rotarylidmaatschap onderstreept. Karel is een kenner van Rotary en (mede)stimulator binnen een aantal Amsterdamse clubs om aandacht te vragen voor Vocational Service. Dit resulteert als eerste in de organisatie van een RYLA komend voorjaar. gevolgd door andere regio's in de jaren daarna. Rotary heeft een ongelooflijke kennis op het brede terrein van vocation in haar gelederen. Deze kennis moeten wij opsporen, bundelen en met elkaar gaan delen. Een enorme uitdaging voor de districtscommissie Vocational Service. Maar de moeite waard.

(bron: maanbrief Gouverneur D1580)