© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Lezing Maarten van Dongen over Antibiotica resistentie

Antibioticumresistentie: naar een mondiale apocalyps?


Dr. Maarten van Dongen praatte ons bij over dit wellicht erg onderschat wereldwijde probleem. Antibioticumresistentie is een snelgroeiend mondiaal probleem. Professionals in zorg, diergezondheid, pharma, biotech, food, agro, water en milieu dragen bij aan de bestrijding van resistentie. Een Nederlands initiatief, -geïnitieerd door AMR Insights- moet leiden tot een nieuw internationaal informatieplatform dat organisaties en professionals helpt bij het tegengaan van resistentie. Op dit moment kost het al 40 a 50 mensen per jaar in Nederland. Het kan in de toekomst veel levens gaan kosten. Als er geen oplossingen komen kan dit in 2050 wereldwijd 10 miljoen levens per jaar kosten. Iedereen kan op elk moment met Antimicrobal resistance (AMR) te maken krijgen. Het is op dit moment de grootste bedreiging op het gebied van voedsel veiligheid Kernwoorden zijn: het probleem is complex en abstract, het doet zich voor op grote afstand van de meeste professional, er is een overkill aan informatie, publicaties data en plannen en er is een gebrek aan begrip en inzichten. Aan de hand van 10 statements heeft Dr. Van Dongen zijn inleiding gehouden.


1. AMR is een wereldwijd probleem

2. AMR is een verborgen bedreiging

3. AMR is toepasbaar op de meeste micro organismen

4. Er is correlatie tussen antibioticagebruik en weerstand

5. Antimicrobiële stoffen verbieden geen oplossing

6. AMR escaleert

7. AMR is een oncontroleerbare dynamiek

8. medische ingrepen onmogelijk zijn onmogelijk

9. AMR is waargenomen bij alle beschikbare antibiotica

10. Er is geen enkele oplossing voor AMR


Niet vrolijker, maar wel veel wijzer gingen wij onder dankzegging aan Maarten van Dongen voor zijn heldere betoog huiswaarts.