© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Sietske van Oogen: Sociaal Domein in Almere

Sietske van Oogen Sociaal Domein in Almere

Op woensdag 4 maart verzorgde ons trouwe lid Sietske van Oogen een presentatie over het functioneren van het Sociaal Domein in Almere.

Zij gaf aan dat per 1 januari 2015 een groot deel van de zorg en welzijn voorzieningen van het Rijk naar de gemeenten zijn overgeheveld. Belangrijkste reden voor de overheveling was “de zorg dichter bij de mensen te brengen” Ter voorbereiding op deze taken werden er in de gemeenten wijk- buurtteams samengesteld die zich bezig moesten met de zorgvragen vanuit de burgers d.m.v. keukentafel gesprekken die uiteindelijk moeten leiden tot een indicatie in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Tevens werden er Adviesraden Sociaal Domein (ASD) ingesteld die het gemeente bestuur op basis van het beleid en de resultaten in de praktijk, (on)gevraagd adviseren over zaken het Sociaal Domein betreffend.

In Almere bestaat er naast de ASD Almere ook een Breed Overleg Plus (BO+), voor gekomen uit de WMO raad die na de invoeren van de ASD is opgeheven. Het Breed Overleg Plus bestaat uit belangen behartigers en ervaringsdeskundigen op de verschillende terreinen - o.a. ouderenzorg, niet aangeboren hersenletsel, lichamelijk/verstandelijk beperkten, GGZ enz. - binnen het Sociaal Domein.

Thema’s waarop de ASD de taken binnen de 12 leden verdeeld zijn:

è

Gezondheidsbeleid;

è

Armoede, participatie, wonen;

è

Zorg en veiligheid, kindermishandeling, vrouwenopvang, vluchtelingen (statushouders);

è

WMO, Jeugd;

è

Burgerkracht, vrijwilligers, mantelzorg, ViP (VN verdrag in de praktijk)

Het BO+ is naast het uitwisselen van ervaringen op de verschillende terreinen ook de bron van informatie en ervaringsdeskundigheid voor de ASD. Daarnaast organiseert het BO+ in samenwerking met de ASD en de gemeente ook bijeenkomsten waar enerzijds het beleid wordt toegelicht en anderzijds de deelnemers hun ervaringen met de uitvoering van dat beleid kunnen delen.

Deze aanpak heeft op een aantal thema’s, zoals het WMO vervoer en de ondersteuning van de WMO voor huishoudelijke hulp, dagbesteding en persoonlijke begeleiding, geleid tot aanpassingen voor de korte termijn en invloed op nieuwe aanbesteding voor de langere termijn.

Tijdens haar presentatie lied Sietske duidelijk merken dat de hele transitie van de zorg door het Rijk min of meer over de schutting zijn gegooid met een forse bezuiniging.

Een van de toehoorders gaf aan dat de gemeenten er in gezamenlijkheid (via VNG) akkoord zijn gegaan. En dat klopt! Neemt niet weg dat het wel heel lastig is voor gemeenten om zo’n nieuwe tak van dienst goed georganiseerd te krijgen. Een paar informatieve websites:

https://asdalmere.nl/

https://www.socialewegwijzeralmere.nl/

https://www.mensenrechten.nl/nl/vn-verdrag-handicap

www.ocoalmere.nl/

Met bijzondere dank aan Sietske kijken wij terug op een zeer interessante avond.